torsdag 23 oktober 2008

I finanskrisens kölvatten: Skydda konkurrensneutraliteten och vår bilindustri mot osund EU-konkurrens!

På EU-nivå har som bekant finansministrarna och stats- och regeringcheferna i förra veckan fattat beslut om hur finanskrisen bör kunna hanteras i EU. Det var bra beslut, om än principiella. Nu över till praktiken.

När dessa EU-beslut ska omsättas i praktiken och på nationell nivå är det viktigt att se upp så att konkurrensneutralitet mellan ländernas regelverk verkligen noga upprätthålls. Det gäller att inte andra länders banker och finansiella institutioner – och därmed indirekt deras företagskunder och andra bankkunder — ges mer förmånliga [d.v.s. statsstödda] villkor än dem som gäller för konkurrerande svenska banker, företag, m fl kunder.

Ett särskilt för Sverige oroande exempel rapporteras i Financial Times den 21/10. Det gäller EU:s fordonstillverkare, av vilka vi som bekant har fyra stora i vårt land. Minst två av dessa dras med lönsamhetsproblem. Statsstödd konkurrens från kontinentala tillverkare är det sista de behöver.

Lönsamhetsproblem har även de tyska och franska konkurrenterna. Enligt Financial Times kommer tyska och franska fordonstillverkarnas finansbolag — som bistår sina kunder med finansiering av köp av fordon och maskiner -- “att definitiv omfattas av statsgarantisystemet” enligt tyska finansdepartementet. Samma sak sägs från franskt håll: “Om man är ett finansinstitut specialiserat på att tillhandahålla lån för att köpa bil, behöver man tillträde till interbankmarknaden som vilken annan bank som helst.”

Skulle Tyskland och Frankrike tillåtas att behandla storföretags finansbolag som banker i de nya stösystemen I finanskrisens kölvatten är en säker prognos att även Italien och flera andra EU-länder skulle följa med.

Denna smittsamma protektionism bör Sverige med all kraft och intensitet motarbeta, liksom alla typer av statsstöd till europeisk industri – och då inte bara fordonsindustrin. Det ska vara otillåtet och oacceptabelt att finanskrisens nya stödsystem tillåts få sådana effekter. EU-kommissionens konkurrensdirektorat – med sina stora befogenheter — bör alarmeras liksom våra sannolika meningsfränder i Storbritannien. Om inte hamnar svenskt näringsliv och svenska bankkunder på mellanhand och kan bli lekbollar in en osund konkurrens mellan olika statskassor och finaskrismotiverade stödsystem i EU-länderna.

De finansföretag i EU som ska omfattas av finanskrisens stödsystemen måste sålunda avgränsas med en så snäv defintion som möjligt.