måndag 18 juli 2011

Systembolaget bör leverera vid dörren!

Regeringen och riksdagen bör ta alla nödvändiga beslut för att Systembolaget ska kunna sälja sina varor över internet för leverans hem till dörren.

Systembolagets monopol och legitimitet bygger på att medborgarna accepterar monopolet. Därför är också ett mål för Systembolaget att nyktra vuxna ska få perfekt service. Förslag om Systembolagets avskaffande ska inte kunna motiveras med att bolaget ger medioker service. Fokus för företagets alkoholpolitiska uppdrag är numera också att motverka drickande bland unga. Det sker framför allt genom de strikta ålderskontrollerna, som man genom kontinuerliga tester vet är mycket effektiva, samt olika kampanjer riktade till unga, deras föräldrar och äldre syskon.

Med nya mönster för hur vi handlar bör Systembolaget förbättra sin service genom att införa modern e-handel med leverans till köparen. Det skulle också vara ett rimligtsätt att lösa frågan om gårdsförsäljning. Arrangemanget bör kunna fungera så här:

På bolagets webbplats skall man kunna beställa alla typer av drycker. Det rör sig idag om ca 14100 produkter. Varorna levereras efter en i sammanhanget normal leveranstid om 2-4 dagar, beroende på var i landet leveransen sker. (Om varorna inte finns i standarsortimentet kan det ta något längre tid.) Vid överlämningen av varorna måste mottagaren kunna legitimera sig och visa att han eller hon är minst 20 år, dvs. minimiåldern för köp i Systembolagets butiker. Mottagaren skall även vara nykter.

Den chaufför som utför leveransen måste vara minst 20 år. Om mottagaren inte uppfyller villkoren överlämnas inte varorna. Detta är, precis som i butik, desto lättare eftersom Systembolaget inte drivs med vinstintresse och ett nekat köp inte är en förlust eller motgång.

Betalningen sker antingen vid beställningen över internet på numera gängse sätt, eller med kort vid leverans på samma sätt som man kan betala t ex taxi med kort (och alltså utan rånar-attraktiv kontanthantering).

Leverantören upphandlas regionalt av Systembolaget. Det kan bli Postens paketservice eller någon annan pålitlig speditör. Systembolaget får genomföra stickprovskontroller och regelbundet gå igenom problem och avvikelser vid leverans med de aktuella chaufförerna (en gång/månad exempelvis).

Idag är Systembolagets öppettider reglerade i riksdagsbeslut. Stängning sker senast kl. 20 vardagar och lördagar kl. 15. Det är en otidsenlig ordning för ett företag som ska ge perfekt service. Öppettiderna bör istället efter samråd med regeringen bestämmas av bolagets styrelse och företagsledning utifrån lokala förutsättningar. Det är viktigt att öppettiden utsträcks till kl. 21 så att hemleverans kan ske på kvällstid fram till denna tidpunkt.

Den extra kostnaden för hemleverans ska inte bäras av butikskunderna. Priset vid dörren ska vara ett rent kostnadspåslag. Det får inte sättas så lågt att bolaget kan sägas missbruka sin monopolställning och därmed konkurrera ut de under senare år nytillkomna privata vinimportörerna, som också levererar till dörren (från lager i utlandet). Systembolaget kommer ändå att ha ett övertag jämfört med dessa i kraft av sina stordriftsfördelar, och därmed lägre kostnader, och sitt mångdubbelt större sortiment. (En stor vinbutik i Paris, Milano eller Barcelona har 300-400 flaskor på hyllorna, och huvudsakligen från det egna landet.)

Jag skulle utifrån uppgifter från norska Vinmonopolet, som har ett liknande och väl fungerande system, gissa att extrakostnaden kanske kan bli 100-200 kr för upp till sex flaskor eller några ölflak, och 400-500 kr för upp till hundra flaskor/ölflak. Prispåslaget beror helt på speditörernas kostnad för att köra ut och hantera varor och betalning.

De privata vinimportörer från egna lager utomlands som finns redan idag – typ Australian Wine Club, Vinstocken, m fl – är knappast något social- eller alkoholpolitisk problem. I startgroparna väntar dock större aktörer – kanske både ICA och Konsum – för att introducera tjänster med helg- och festkassar som innehåller kombinationer av mat och alkoholdrycker. Inget fel i det, men de alkoholhaltiga dryckerna bör självklart istället – utan vinstintresse och med ett väsentligt bredare sortiment – köras hem, till festlokalen eller till landet, bekvämt från Systembolaget.

Blir detta en ingång till ungdomsfylleri? Knappast, eftersom det förutom legitimation kommer att krävas planering flera dagar i förväg; spontanfylla är knappast möjlig. Även om man utnyttjar möjligheten att skicka en flaska som gåva till någon annan ska mottagaren ändå alltid vara minst 20 år. För ungdomar spelar dessutom den högre totalkostnaden större roll; det blir ju inte särskilt billigt att köpa varorna med leverans, men mer bekvämt.

Jag sitter i Systembolagets styrelse, men skriver här som politiker eftersom det nu är politiska beslut som krävs. Sedan ska Systembolaget verkställa dessa beslut. Sålunda behöver riksdagen ändra i alkohollagen och bör slopa sin befattning med öppettiderna. Regeringen bör ge ägardirektiv till Systembolaget om införande av e-handel med leverans till dörren som möjlighet.

Det ovan beskrivna reformen skulle också kunna vara ett sätt att hantera frågan om gårdsförsäljning. Det skulle gå att t ex som turist på en svensk vingård eller ett whiskybränneri omedelbart kunna beställa flaskor för leverans inom några få dagar till valfri adress i Sverige. Den som så vill kan planera att varorna levereras till dörren direkt vid hemkomsten. Det är en vettig och okomplicerad lösning på den EU-rättsligt ofrånkomliga motsättningen mellan gårdsförsäljning och bibehållet försäljningsmonopol.


Carl B Hamilton, riksdagsman (FP)