lördag 10 juli 2010

Stort stöd för nya reaktorer

-- Riksdagsbeslutet att bygga nya ersättningsreaktorer har uppenbarligen ett mycket brett stöd. Bara en liten minoritet vill riva upp beslutet. Det gäller även inom Centern och Socialdemokraterna.

Om du prenumererar på mitt nyhetsbrev Hamiltons Blandning kan du få hela undersökningen, eller skriv till carl.b.hamilton@riksdagen.se.

Beslutet fattades av riksdagen före sommaren. Det starkaste stödet i mätningen finns bland män och i de borgerliga partierna, inklusive Centerpartiet där över 80 procent stöder beslutet. Totalt stöds det av 72 procent medan 28 procent är emot.
Även i S, som har lovat riva upp beslutet vid en valvinst, är 66 procent för men bara 34 procent emot. Bland LO-medlemmarna är 71 procent för, medan det väger jämt i Vänsterpartiet mellan för och emot. Bara bland Miljöpartiets (MP) sympatisörer vill en knapp majoritet riva upp beslutet, 55 procent.

-- Ledarna för Socialdemokraterna går helt i otakt med sina sympatisörer och även med LO-folket i energifrågan. MP är ensamt om att ha en intern majoritet för att riva upp beslutet.

-- Många efterfrågar en blocköverskridande energipolitik. En sådan måste uppenbarligen innebära ungefär detsamma som riksdagsbeslutet för att kunna stå i samklang med en bred majoritet av folkviljan.
Hela undersökningen sänds på begäran. Den inkluderar även en opublicerad partisympatiundersökning, som visar ett Alliansförsprång.

Inga kommentarer: