torsdag 27 mars 2008

Folk är inte dumma

Opinionsmätningen visar att svenska folket gör skillnad mellan, å ena sidan, industrin som producerar kärnkraft, och, å andra sidan, kärnkraft som energislag.
(SOM- institutets mätning redovisas idag av Ekot; undersökningen biläggs; http://www.sr.se/Ekot/artikel.asp?artikel=1972326)
Den mer negativa inställningen till industrin beror rimligen på att de tillfrågade drog sig till minnes den allvarliga händelsen i Forsmark sommaren 2006 när en störning i nätet utanför Forsmarksverket på grund av reparationsarbete hos Svenska Kraftnät mot reglerna kunde fortplanta sig in i anläggningen.Industrin har ett stort ansvar att arbeta med säkerheten och att generöst, snabbt och korrekt berätta för människor och media om sitt arbete, fel, utbildning, tekniska förändringar, etc. Det som inträffade var oacceptabelt, och det var nödvändigt och riktigt av ägaren Vattenfall att bl. a byta ut chefer, kalla in IAEA för en revision av anläggningen och dess skötsel.Kärnkraften får nu en snabbt ökad betydelse som ett viktigt medel att hejda klimathotet. De nya reaktorer som nu planeras och byggs runt om i världen är i sin grundkonstruktion säkrare än de äldre. Ett intressant undersökningsresultat i studien är att ca hälften av de tillfrågade vill använda kärnkraften och en mindre andel, 31 procent, vill avveckla den (20 procent har "ingen bestämd åsikt/svar"; se bilagan). Andelen som vill använda kärnkraften har stadigt vuxit, och ligger runt 50 procent sedan tre år tillbaka. Andelen som vill avveckla minskar stadigt och ligger nu på 31 procent.En viktig oklarhet finns i undersökningen. Bland dem som vill "använda" kärnkraft är största gruppen de som stödjer påståendet "använd av kärnkraft, och förnya efterhand kärnkraftsreaktorerna, men bygg inga fler" (31 procent). Till dessa kommer så de utbyggnadspositiva (18 procent) som vill ha fler reaktorer.Den fråga som verkligheten ställer till Sveriges folk är om "förnya efterhand" och "bygg inga fler" innebär att man accepterar att gamla 70- och 80-talsreaktorer ersätts och byts ut mot nya, säkrare, reaktorer (med högre effekt), på samma tre platser som det idag finns reaktorer, dvs. Ringhals, Forsmark, och Oskarshamn, och med början på 2020-talet. Beredningen av den frågan har inte ens börjat, utom i folkpartiet förstås.

Inga kommentarer: