fredag 29 juni 2012

Tack Angela! Nu bankunion?

Det var bra att Angela Merkel gav med sig och att akuta åtgärder mot krisstigande räntor tagits.


Genom att underlätta upplåning till krisbanker som kortsiktigt kan stilla ränteoron skapas förhoppningsvis visst utrymme för eftertanke, analys och demokratisk förankring av det långsiktiga projektet bankunion och bättre budgetkontroll i EU.


Kritiken i Sverige mot att diskutera planerna på bankunion och bättre skuldkontroll har varit att de planerna inte attackerat de omedelbara ränteproblemen. Men man måste kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt. En förutsättning för Angela Merkel att kunna svänga från Frau Nein till Ja beträffande akuta åtgärder mot höga räntor har varit de långsiktiga planerna på regeländringar som, förhoppningsvis, ska säkra ”ordning och reda i offentliga finanser” i EU-länder. Det vill säga förhindra en upprepning med skuldkriser och återkommande underskottsbudgetering i EU-länder.


Ligger det i Sveriges egenintresse att blockera bättre och mer bindande EU- och euroregler för framtida bankkontroll och nationell budgetkontroll? Självklart inte! Sådana regler, som vi själva hyllar som avgörande bra för Sverige, ska Sverige naturligtvis inte neka andra EU-länder. Det vore ju helkonstigt. I Sveriges egenintresse ligger självklart att uppmuntra andra EU-länder att införa mer bindande regler för ekonomisk styrning, även om det härför krävs ett EU- och eurogemensamt ramverk.


Ingenting är gratis här i livet, och priset för ett bättre ekonomiskt och finansiellt styrt Europa är uppenbarligen ett mer gemensamt och bindande beslutsfattande under tysk handledning. 


Mycket analys och förankringsarbete återstår, men genom toppmötets uppgörelser har EU- och euroländerna fått visst andrum att nu gå vidare med de viktiga långsiktiga frågorna om bättre ekonomisk och finansiell styrning. Jag hoppas att Sverige engagerat, konstruktivt och med positiva förtecken kommer att delta i det arbetet.


Tack Angela för att du tagit inte bara tagit ett nationellt utan även ett europeiskt ansvar. Något för Sverige att tänka vidare på; att kunna lära en läxa av Tyskland och andra i Europa!

Inga kommentarer: