söndag 20 mars 2011

Kommentar till om Leif Pagrotsky blir ekonomisk politisk talesman (S).

Det är illavarslande om - säger om - den svurne euromotståndaren Leif Pagrotsky väljs till ekonomisk-politisk talesman för socialdemokraterna, och därmed även vice ordförande i riksdagens finansutskott.

Redan idag sitter därtill en annan socialdemokratisk euromotståndare på den viktiga kombinationen att vara ordninarie ledamot i både riksdagens finansutskott och EU-nämnden, nämligen S-riksdagsmannen Bo Bernhardsson. Om två tunga euromotståndare skulle komma att sitta på de två tyngsta posterna som i riksdagen har att hantera EU-ekonomiska frågor för socialdemokraterna blir det besvärligt att nå samsyn i EU- och eurofrågor, och sannolikt mer strid framdeles om europapolitiken, inte minst med euroanhängarna i FP.

Inga kommentarer: