tisdag 6 december 2011

Fördragsförändringar: Sverige och Europa – en jämförelse med Storbritanniens prekära läge.

Både Sverige och Storbritannien är mycket tätt sammantvinnade ekonomiskt med övriga EU, och särskilt med euroländerna.

Inför Frankrikes och Tysklands förslag till fördragsändringar sitter därmed Storbritannien delvis i samma klämma som Sverige. Ska vi stödja en fördragsändring med alla 23-EU-länderna inklusive Sverige, eller ska vi vara med och tvinga Frankrike och Tyskland att genomföra sin ”plan B” med att låta de 17 euroländerna på egen hand göra en fördragsändring – utan inflytande av de tio icke-euroländerna och utan deras medverkan?

Financial Times ger idag den 6 december på ledarplats samma råd till dem i Storbritannien som vill exploatera euroländernas nuvarande svaghet för egna framstötar, som jag skulle vilja ge dem i Sverige som vill att vi skall hålla oss undan och fokusera på vårt eget:

“Pushing vainly for [egen fördel på finansmarkanden] would risk shunting Britain to the sidelines of a treaty discussion that will have big implications for the country’s membership of the EU. It cannot be in the national interest for Mr Cameron to be outside the room.”

Sak samma gäller för Mr Reinfeldt, naturligtvis.

Tidningens kolumnist Philip Stevens skriver idag på samma tema om tre icke-beslut, och ett positivt beslut: skaffa fler och bättre vänner:

”So what to do if you are Britain’s prime minister? Well, Mr Cameron should start with three “don’ts”. The first says don’t hector [mästra]. … Germany and France have a Plan B if Mr Cameron climbs on to his soap box: they can bypass him with a deal among the 17 eurozone states.

The second don’t says avoid delusion [illusioner, inbillning]. Mr Cameron should not think that Britain can lead a powerful new alliance of the “outs”. It tried that 50 years ago with the European Free Trade Area. Sure, the other 9 EU members outside the eurozone have a shared interest with Britain in preventing the euro group from making all the rules. Unlike Britain, though, most of the “outs” want eventually to be “ins”.

The third “don’t” is any attempt to attach conditions to British acquiescence [medgivande till] in treaty changes. Tory MPs want Mr Cameron to secure the repatriation of powers from Brussels. Such a deal is for the birds. Asking for more British opt-outs would hasten a Franco-German move to plan B.
As for the “dos”, there is only one. Make friends to influence people. Counter-intuitive as it may seem for the Tories, who have so long demonised Brussels, Britain’s best ally in all this is probably the European Commission. It shares Britain’s interest in preserving decision-making at 27.”

För Sveriges del finns ingen risk att regeringen skulle mästra euroländerna. Sverige får klargöra för alla i Storbritannien som tror något annat, att vi som nation naturligtvis inte är lockade av en ny Efta-liknande position i Europa, kopplad till ett dominerande EU-negativt Storbritanniens egenintresse. Om vi är med och som ett av 27 EU-länder och påverkar fördragsförändringen kan vi hindra andra länder från att ta beslut som annars skulle kunna skada våra ekonomiska intressen. Står vi helt utanför fördragsarbetet skulle vi sakna också denna möjlighet.

5 kommentarer:

Jörgen L sa...

Har du någon kommentar till Daily Telegraphs journalist Brumo Waterfield som twttrar:
"EU to avoid any votes - parliamentary or popular on treaty change - via obscure Lisbon Treaty 'passerelle' clause, Art. 126 (14) via protocol 12. "This decision does not require ratification at national level. This procedure could therefore lead to rapid and significant changes," says confidential Van Rompuy text. Funnily enough, only Britain will have to have a parliamentary vote under the Tories recent Sovereignty Act even though it is eurozone only changes."

Är ni i EU-utskottet med på banan där, eller blir ni blåsta?

gruelse sa...

Carl B Hamilton!

Var någonstans i Lissabonfördraget finns stödet för att göra sagda fördragsförändring?

Borde inte beslutet ges mer tid med tanke på att maktrelationen EU/Sverige förändras med stor sannolikhet till EU:s favör?

Hur ser din demokratisyn ut?

Oskar sa...

Hur kommenterar du detta med att bankerna inte ska kunna förlora pengar? Känns det vettigt att skydda bankerna mer, kommer inte nästa kris komma snabbare om inte bankerna lär sig nån gång?

Anonym sa...

http://www.svd.se/naringsliv/pristagare-sagar-eurosystemet_6695648.svd

Ser man på, ytterligare en nobelpristagare i ekonomi som pekar på de systemfel som finns i euron, systemfel som vi på nejsidan pekade ut men fick idiotargument som "rösta ja till freden" som svar. Och Carl B Hamilton liksom Birgitta Ohlsson kommer säkert med en dåres envishet att framhärda att nuvarande katastrofala läge inte har någonting alls med den europeiska valutan att göra.

Cosmoskitten sa...

Carl B Hamilton:

Var hittar jag en replik från dig på de argument som Nils Lundgren framför (eg Inte eurons fel?, http://ekonomlundgren.blogspot.com/2011/12/inte-eurons-fel.html)