måndag 5 december 2011

Tillstyrker förslag om fördragsändringar i EU.

Kommentar av Carl B Hamilton, ekonomisk-politisk talesman (FP).


För att lösa de kortsiktiga skuldproblemen hade det varit bra att kunna undvika större fördragsändringar. Nu har dock Tyskland och Frankrike beslutat annorlunda. I detta läge bör inte Sverige stå vid sidan av, enligt Carl B Hamilton (FP).


Det är för Sveriges del av vitalt intresse att alla 27 EU-länderna, och inte bara de 17 euroländerna, deltar i fördragsändringarna. Tanken att Sverige ensamt, eller tillsammans med t ex EU-skeptiska Storbritannien, skulle står isolerat utanför EU:s kärna är närmast ett skräckscenario i svensk europapolitik.


Fördragsändringar kommer naturligtvis att ske genom beslut i varje nationellt parlament (riksdagen i vårt fall), och föregånget av ett öppet konvent nästa halvår 2012 med företrädare för alla medlemsländers nationella parlament, europaparlamentet och regeringar. I några länder kan folkomröstningar genomföras. Dessa processer är ur demokratisk synpunkt att föredra framför slutna möten.


Förslaget att man bör förlita sig på EU-kommissionens bedömningar och ha automatik i åtgärderna mot länder som bryter mot reglerna, är att föredra framför mellanstatliga överenskommelser som erfarenhetsmässigt är mindre robusta mot kortsiktiga politiska stormar och därmed ett stöd för långsiktighet och stabilitet i Europas och medlemsländernas ekonomiska politik.


Är man som FP anhängare av eurosamarbetet är en budgetsaldoövervakning nödvändig, och bör ses som en möjlighet snarare än ett hinder. Detta är ju en tydlig lärdomen av skuldkrisen. Observera att enbart saldot - inte enskilda skatter och enskilda utgifter - står i fokus för frågan om kontroll av underskott och skulder.

3 kommentarer:

ProfessorPelotard sa...

Carl! Nu är du ju en parodi av dig själv. Hur skulle det vara att först och främst vänta på "onsdagsberevet" till van Rompuy så att du vet vad de föreslagna fördragsändringarna innebär innan du kräver att Sverige ska buga och bocka för Merkozy?

Anonym sa...

Carl B Hamilton är en lögnare...en politiker som alltid ljuger och försöker att föra folket bakom ljuset...ibland tar han Finland som exempel på hur bra det är att vara med i EMU...men eftersom jag har kännedom om Finland genom min sambo, så kan jag tala om att i Finland hatar man EMU...så gått som varenda finne, inklusive bankfolk säger likadant: det var ett stort misstag att gå med i EMU..detta har lett till att allt har blivit dyrare...det som kostade 1 mark kostar nu 1 euro...det har lett till stor arbetslöshet och att vi i Finland idag, har närmare 1 miljon finnar som inte har råd att handla mat...men detta är det i stort sett tyst om i svensk media, förutom dessa:

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=207572

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=3561081

Anonym sa...

Enligt senaste opinionsundersökningen kring Euro är 87 procent motståndare till euron av folkpartiets väljare.
Smaka på den den siffran!

/Hans