torsdag 24 januari 2013

Sverige som brobyggare mellan Storbritannien och övriga EU.

Vad bör vara Sveriges inställning till de krav på omförhandlingar som nu kommer från Storbritanniens konservativa regering?

 
Svar: Sverige ska hjälpa Storbritannien att vara kvar i EU. Fredrik Reinfeldt bör eftersträva och utöva ett tydligt och aktivt ledarskap som brobyggare, om så efterfrågas av våra europeiska partners.

 
Det finns mängder av invändningar, och EU tvingas in i en besvärande osäkerhet under flera år orsakad av David Camerons tal igår om Storbritannien ambivalenta inställning till EU (23/1).

 
Nuvarande EU-regelverk består av årtiondens förhandlingsresultat sedan 1960, vilka tillsammans utgör tusentals balanspunkter mellan EU-länders rättigheter och skyldigheter. Är det verkligen möjligt och rimligt för ett stort land – som Storbritannien – att i efterhand tvinga till sig förändringar i dessa tusentals balanspunkter till sin egen fördel? Är inte det orättvist, skapar det inte nya konflikter och utgör det inte ett farligt prejudikat? Jo, så är det. Det finns mängder av invändningar mot att gå Storbritannien till mötes. Men nu är det nytt läge.
   
Sverige som land måste ta ett steg tillbaka och fråga sig: vad blir viktigast för oss? Svar: Att Storbritannien stannar kvar i EU. Sverige bör underlätta för Storbritannien att stanna kvar. Vi bör som land inta ungefär samma hållning som Tysklands Angela Merkel, nämligen – för vår del – att Sverige ska vara berett att diskutera Storbritanniens problem med sitt medlemskap, och söka kompromisser som kan tillfredsställa olika EU-länder.

 
Men Sverige kan gå längre än så. Vi bör erbjuda oss – om så önskas i London och på andra ställen – att ta en nyckelroll som brobyggare och ”honest broker” mellan Storbritannien och övriga EU-länder för att – om så skulle behövas – fungera som brobyggare.

 
Inte för att rädda Cameron och hans regering i valet 2015, utan därför att det ligger starkt i Sveriges långsiktiga intresse att Storbritannien finns kvar i – ett något reformerat? – EU.   

 

Inga kommentarer: