måndag 11 februari 2013

Bitterhet och besvikelse efter EU-budgeten hos (S) och EP

När EU-nämnden i fredags (den 8/2) vid 17.30-tiden i en telefonkonferens fick information från våra förhandlare i Bryssel om utfallet av EU-budgetförhandlingen utbröt den mest griniga stämning jag varit med om i nämnden, och då har jag ändå varit med om hundratals sammanträden.

 
Dåliga förlorare har vi alla hört talas om, men socialdemokraterna uppträdde som dåliga vinnare! Ja, grinig småskurenhet är bara förnamnet.

 
Oppositionen har gång på gång under senaste året ställt sig bakom tidigare förhandlingsmandat, med undantag för SD och möjligen även V. Beträffande det senaste mandatet inför förhandlingen om EU:s långtidsbudget sammanträdde EU-nämnden med statsministern i onsdags (den 6/3; TV-sänt och kan ses här: http://www.riksdagen.se/sv/Utskott-EU-namnd/EU-namnden/Oppna-sammantraden-med-regeringen/Oppet-sammantrade-med-regeringen/?did=H0C220130206os1&doctype=os).

 
När förhandlingen i Bryssel väl drog igång sammanträdde EU-nämnden tre gånger i fredags (den 8/2): kl 03.00 (sic!), kl 08.00 och slutligen kl 17.30.

 
Det faktum att regeringen vid EU-budgetförhandlingen faktiskt nådde längre än de av riksdagen uppställda förhandlingsmålen kunde inte oppositionen – särskilt inte socialdemokraterna – smälta. Istället för att glädjas rasade socialdemokraterna mot förmodade men uppenbart obefintliga formfel i ett föga statsmannamässigt letande efter angreppspunkter. (Exakt vad som sades, och av vem, blir offentligt om två-tre veckor när EUNs stenografiska uppteckningar läggs ut på riksdagens webbplats.)

 
Även om förhandlingsresultatet blev en framgång för Sverige blev det uppenbarligen en stor besvikelse för socialdemokraterna; att resultatet var bra för Sverige gjorde att det var dåligt för socialdemokratiska partiet. I kvällsnyheterna på TV fick vi senare se Magdalena Andersson (S) fylla på med ytterligare småaktighet över att förhandlarna lyckats att med råge uppnå förhandlingsmålen.

 
På tisdag den 12/2 kl 13 är det återrapport från EU-toppmötet i kammaren. Då redogör statsministern för förhandlingen och resultatet. Sedan blir det tillfälle för ledamöterna att ställa frågor och göra kommentarer. Vad kommer socialdemokraterna – åter besviket och bittert? – att säga som de inte redan sagt?
 

Folkpartiet emot sluten EP-omröstning.

Europaparlamentets (EP) ledamöter kommer kanske att rösta om EU-budgeten i en sluten omröstning, dvs. väljarna undanhålls information hur deras valda ombud röstar.

 
En sluten omröstning i budgetfrågan vore ett tecken på att EP inte är vuxet sitt ökade inflytande över bland annat budgeten.

 
Det är lätt att inse att en sedvanlig öppen omröstning gör det svårt för många EP-ledamöter att rösta för sin övertygelse och mot den ståndpunkt som flera av deras länder, regeringar och partier intagit. Men det dilemmat ställs ofta folkvalda inför i riksdagar och kommunala fullmäktigeförsamlingar.

 
Självklart ska inte ledamöter i några parlament kunna dölja hur de röstar i olika sakfrågor. Hur ska annars väljarna kunna utkräva ansvar av dem i debatten och vid nästa val, t ex EP-valet 2014? Om EP beslutar sig för en ordning med sluten omröstning i en sakfråga som budgeten – och det krävs bara att 20 procent av ledamöterna så kräver – undandrar sig ledamöterna kontroll av om de röstar såsom de påstår sig rösta.

 
Följaktligen går folkpartiet liberalernas tre EP-ledamöter emot sluten omröstning:

”- En hemlig omröstning om långtidsbudgeten vore inget annat än en skandal, säger Folkpartiets europaparlamentariker Olle Schmidt, Cecilia Wikström och Marit Paulsen.

- Denna oerhört viktiga omröstning måste hanteras på samma öppna sätt som övriga ärenden i Europaparlamentet. Allt annat vore ju absurt!

- Vi har idag framfört detta till vår liberala gruppledare, Guy Verhofstadt, och uppmanat honom att stå upp för att demokrati och insyn får råda även i detta fall, avslutar Schmidt, Wikström och Paulsen.” (pressmeddelande den 8/2).

1 kommentar:

Anonym sa...

Om nu Sveriges förhandling om långtidsbudgeten var lyckad, var kan jag se hur utfallet av vår nettoavgift blev?

Jag har letat, men inte funnit.

Hufvudstadsbladet har redovisat utfallet för Finland som nettoavgift per capita enligt:

"Han förväntar sig att Finlands nettoavgift till EU under den kommande ramperioden stabiliseras vid 105–110 euro per invånare. År 2011 var den uppe i 123 euro."

...

"– I Storbritannien, Danmark och Frankrike betalar man ungefär lika mycket, och avgifterna är större i Tyskland, Nederländerna och Sverige."

http://hbl.fi/nyheter/2013-02-08/katainen-man-kan-vara-nojd-med-finlands-resultat