tisdag 24 september 2013

FP kommentar till Socialdemokraternas satsning idag på stärkt konkurrenskraft.

S-förslagen är:

-- Sammanlagt 2 miljarder kronor avsätts för strategiska samverkansprogram tillsammans med näringslivet under 2014 till 2018. För 2014 budgeteras 500 miljoner kronor för uppstart av ett samverkansprogram för klimatinnovation och ett samverkansprogram för Life Science.

-- 2 miljarder kronor avsätts till en fond för finansiering i tidiga skeden. Fokus ska ligga på att genom samverkan få till flexibla och fungerande lösningar för finansiering i tidiga skeden. Den nya fonden kapitaliseras genom att outnyttjade resurser hos Fouriertransform förs till den nya fonden.FP-kommentar till S-utspelet

Socialdemokraterna lyfter fram att Sverige har halkat ner något i World Economic Forums (WEF) konkurenskraftsindex och anser därmed att regeringen har misslyckats med att stärka Sveriges konkurrenskraft.

Men de politikområden som WEF tycker är mest problematiska beträffande Sverige är skattenivåerna och reglerna på arbetsmarknaden. På de punkterna lär knappast socialdemokraterna förbättra läget eftersom S vill höja både direkta och indirekta skatter och om något göra arbetsrätten mera tvingande och besvärlig för företagen att leva med. Socialdemokraterna har tidigare föreslagit högre skatter för företagen: höjda arbetsgivaravgifter, höjd restaurangmoms och höjd bolagsskatt. Detta, och en mer rigid arbetsrätt, skulle definitivt försämra företagens konkurrenskraft.

Inga kommentarer: