tisdag 24 september 2013

S och MP säger nej till ökat skydd för skattebetalarnas pengar. Går emot förslag om stramare budgetregler.

Idag kan man notera ett första offret i konflikten över sänkt marginalskatt och höjd brytpunkt i inkomstskatteskalan.

Reformer som föreslagits i Budgetprocessutredningen ska skydda skattebetalarna mot kostsamma framstötar i riksdagen som hackar sönder budgetförslagen. Förslagen om - i sista hand - ett bättre skydd för skattebetalarna är dessvärre både socialdemokrater och miljöpartister emot.

S och MP - liksom V - förkastar sålunda flera förslag om en uppstramad budgetprocess i regering och riksdag. Utredningsförslag har avvisats, vilket lämnar skattebetalarna mera oskyddade mot opinionsstormar och motstridiga, oklara riksdagsbeslut, om S och MP får som de vill.

S och MP vill reducera frågan till en fråga om för-eller-emot att etablerad riksdagspraxis ska lagfästas, vilket Alliansen vill. Men mera står på spel eftersom S och MP nu samtidigt planerar att själva bryta mot praxis. S och MP undergräver sin egen trovärdighet med sitt motstridiga beteende: De säger att man kan lita på praxis istället för lagreglering, men planerar själva redan i november att bryta mot etablerad praxis.

Den rödgröna oppositionens beteende kan allvarligt riskera framtida stabilitet i den ekonomiska politiken om denna mera lösliga linje i budgetpolitiken skulle dominera efter ett val. Dvs i värsta fall blir det hela havet stormar med S, MP och V i budgetpolitiken, med risk för finansiell oro och stigande räntor som följd.

I grunden måste det finnas en vilja hos de deltagande tongivande partierna att skydda budgetprocessen mot att den styckas sönder i olika delar, backas och medverka till att helheten i budgeten förloras. Det måste finnas en vilja att följa intentionerna med budgetlagen och Riksdagsordningens bestämmelser om stram budgetprocess. Saknas den politiska viljan och saknas insikterna om riskerna hos de tongivande partierna är Sverige illa ute.

Inga kommentarer: