fredag 11 juni 2010

Sverige utan "lånade pengar". Budgetunderskottet går mot noll. Oppositionens svartmålning av Sverige alltmer bisarr.

Ekonomistyrningsverket (ESV) har idag släppt en ny prognos för statsbudgeten. Om prognoserna står sig kommer Sverige att få ett budgetöverskott inom kort, dvs. sjunkande statsskuld.

I ESV:s prognos från i hösten 09 förutspådde myndigheten ett underskott i statsbudgeten på ca 70 miljarder kronor i år. Nu väntas underskottet i år istället endast bli 29 miljarder kronor. Det motsvarar ca 0,9 procent av BNP. Redan innan dagens ESV-besked, hade Sverige det minsta budgetunderskottet i Europa. Detta lilla underskott blir nu alltså ännu mindre. Det genomsnittliga budgetunderskottet i Europa ligger på 6-7 procent av BNP.

Den tidigare prognosen var att budgetunderskottet blir 70 miljarder kr i år. Det råkar vara lika stort som jobbskatteavdraget. Oppositionen har osakligt kopplat ihop de två som om de betingade varandra - dvs. att ett underskott på 70 miljarder kronor skulle bero på att regeringen sänkt skatten med samma belopp för dem som arbetar. Man påstår detta trots att underskottet beror på automatiska stimulanser av konjunkturen och särskilt insatta keynesianska konjunkturstimulanser - till t ex kommunerna och finansiering av ökade arbetslöshetsunderstöd - och inte på permanent underskottsskapande åtgärder.

ESVs färska siffror visar att oppositionens resonemang om "skattesänkning med lånade pengar" inte längre fungerar ens om man bortser från Keynes och likt Thomas Östros kopplar samman underskott och skattesänkningar.

Det konjunkturjusterade saldot ligger enligt ESV redan i år på överskott med 0,5 procent av BNP. Det innebär att om man rensar budgeten för konjunktureffekter går statsbudgeten i år på plus. Här lånas inte till några skattesänkningar!

ESV räknar också med att arbetslösheten kommer att sjunka i år och uppgå till 8,9 procent, dvs. en sänkning från dagens aktuella tal strax över nio procent. Det är för högt, naturligtvis, men dock lägre än i många andra EU-länder, och betydligt lägre än i ESV:s prognos från hösten 2009 om en arbetslöshet på 11,5 procent 2010.

Även kommunernas ekonomi utvecklas bättre än tidigare väntat.

Den starkare ekonomiska situationen gör att statsskulden minskar redan i år, från 37 procent av BNP 2009 till 35,8 procent av BNP i år.

I kampen om verklighetsbilden inför valet framstår oppositionens svartmålande retorik som alltmer bisarr.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Filmtips:

Novemberrevolutionen om den skapade arbetsfriheten:

http://www.youtube.com/watch?v=Z95xH9Svq3k&feature=player_embedded

Anonym sa...

Hur många miljarder har staten fått in genom försäljning av företag som till exempel vin och sprit ?

Roger Jönsson (S) sa...

Intressant sätt att teckna framtiden. Nu verkar allt peka åt rätt håll och inga problem finns.

Carl B Hamilton gör kardinalfelet att försöka måla verkligheten i ljusa färger och totalt glömmer bort att det idag råder massarbetslöshet i Sverige.

Den finns fortfarande kvar och hans egen regering med Anders Borg i spetsen anser att först 2014 är man nere på samma nivåer som 2006, en arbetslöshet på cirka 6,7 procent.

Den gången ansåg alliansen att det var massarbetslöshet. Carl B Hamilton var en mycket skarp kritiker till den socialdemokratiska regeringen i förra valet och på nivån på arbetslösheten.

Nu har Carl B Hamilton missat massarbetslösheten.

Svartmålningen är inte bisarr då den utgår ifrån verkligheten. Det som är bisarrt är att CArl B Hamilton har stött en politik som skurit ned i utbildningsinsatserna för de arbetslösa som gör att dem idag har svårt att ta de jobb som finns, speciellt inom de branscher som är heta, trots lågkonjunktur.

På grund av denna mycket grova miss hjälper Carl B Hamilton till med att bevara en hög arbetslöshet. Tyvärr.

Roger Jönsson (s)
Riksdagskandidat
Ystad
http://blogg.s-info.se/jonsson

Krenaud sa...

Om man räknar arbetslöshetsstatistiken på samma sätt som 2006 så ligger siffran nästan två procentenheter lägre. Och då är inte skillnaden så stor, speciellt med tanke på att vi precis går igenom en lågkonjunktur.

Roger Jönsson (S) sa...

Det var ett konstigt argument av Krille. Används statistik från SCB framgår det klart att arbetslösheten är högre idag än 2006.

Sedan kan man fundera på alla dem deltidsarbetslösa som inte längre finns med i systemet, ej heller dem som trillar mellan stolarna Arbetsförmedlingen och FK.