tisdag 15 juni 2010

Vänsterpartierna på DN-debatt: En kvasisocialistisk vision av arbetsmarknaden

Vänsterpartierna har i dag på DN debatt presenterat sin politik för jobben. Men det är inga riktiga jobb i privata företag eller fler egenföretagare som föreslås. Huvudnumret är att vänsterpartierna med offentliga medel vill "investera" för att skapa nya jobb, dvs. en expansion av den offentliga sektorn. Men krisen har ju drabbat den privata sektorn! Det är där export- och sysselsättningsbortfallet finns!

Men all offentlig expansionen finansieras antingen genom ökad upplåning (dvs. framtida generationer betalar på en växande skuld) eller höjda skatter (som ofta pressar ned lönsamhet och hushållsinkomster idag).

Det för vänstern självklara svaret, men som inte står i artikeln, är höjda skatter. Oppositionen har frågat allmänheten om sänkta skatter ger fler jobb. De borde också ha frågat om svenskarna tror att höjda skatter ger fler jobb eftersom det är deras underförstådda alternativ.

Vänsterpartierna presenterar därmed en ny kvasisocialistsk vision: De vill behålla marknadsekonomi men jobben ska skapas och ackumuleras i den offentliga sektorn. I slutändan får vi en kvasisocialiserad arbetsmarknad där sysselsättningen görs helt beroende av den offentliga sektorns utveckling.

Men vad blir effekten på svensk ekonomi och jobben av en sådan politik?

Den ekonomiska krisen har slagit hårt framför allt mot den svenska exportindustrin. Det är den privata sektorn som har tvingats att säga upp personal. Vänsterpartierna svar för framtiden är att dessa arbetstillfällen ska ersättas med offentligt finansierade eller subventionerade jobb. Skatterna ska höjas och statens utgifter ökas. Men för metallarbetaren som förlorat jobbet är inte jobb i välfärdssektorn lösningen. Dessutom är det de privata företagen i kombination med offentlig service och tjänster som skapar resurserna till välfärden. Det fungerar inte med enbart offentlig sektor. Ett högre skattetryck och en växande offentlig ekonomi leder till färre jobb i det privata näringslivet, och inte fler.

Sverige och svensk ekonomi står framöver inför ett antal utmaningar i en allt mer globaliserad värld. Konkurrensen från snabbväxande utvecklignsländer ökar. Vi behöver rusta Sverige inför kommande utmaningar. I det läget väljer vänsterpartierna att gå till val på en backspegelpolitik som känns obsolet i en allt mer globaliserad värld. Vänsterpartierna vill höja skatterna för företag och på arbete och det trots att de svenska finanserna är starka. Medan man i andra länder i Europa försöker undvika höjda skatter som skadar arbets- och företagarviljan när de ska sanera sina ekonomier, vill vänsterpartierna helt självvalt gå emot strömmen och försämra drivkrafterna för privat företagande och arbete.

De få rader i artikeln som rör den privata sektorn ekar ihåligt. Oppositionen gör stor sak av att en småföretagare får sänkt skatt med ca med ca 50 000 kronor. Men de nämner inte att företag som har mer än en ung person anställd faktiskt kommer att få höjd skatt. Dubbleringen av arbetsgivaravgiften för dem under 26 år ger en skattehöjning på runt 30 000 kronor om året för en enda ung anställd (vid en månadslön på 18 000 kr). Det ger inte fler jobb, utan färre.

Kort sagt, oppositionen går till val på en politik som inte är vad Sverige behöver.

1 kommentar:

profanum_vulgus sa...

Fast arbetsgivaravgifterna är ju avgifter och inte skatter.