onsdag 30 april 2014

Inför EP-valet: rysslandsfrågor till MP och potentiell rödgrön regering.

Kommer Ryssland att gnugga händerna inför möjligheten av en rödgrön valseger? Varför skulle Socialdemokraterna kunna hålla emot MP och V i europapolitiken? Det kan bli hela havet stormar både i en rödgrön regering och riksdagens EU-nämnd i höst om olyckan är framme och det skulle bli en rödgrön regering.

Miljöpartiet har idag presenterat sitt ”valmaterial” inför stundande EU-val. Det är innehållslöst vad gäller sakståndpunkter, men det duger inte med så magra besked till väljarna.


I Europa idag finns två brännande frågor som bland annat MP måste ta ställning till i EP-valet, liksom i en tilltänkt rödgrön trojkaregerings EU-politik.

För det första: Rysslands utpressningstaktik med hot om avstängd och dyrare rysk gas till Ukraina och andra länder i Öst- och Centraleuropa kräver motåtgärder på EU-nivå. Vilka åtgärder under EP-mandatperioden (5 år) på klimat- och energiområdet föreslår MP för att skydda Sveriges och Europas medborgare mot energibrist och rysk utpressning? Eller välkomnar MP minskad rysk gasexport? Vill MP fortfarande stänga två svenska reaktorer nästa mandatperiod, vilket gör Sverige mer sårbart?

För det andra: Ryssland har använt sina ökade statsinkomster – som president Putin får från försäljning av olja och gas och som idag står för 51 procent av ryska statsbudgetens intäkter – till militär upprustning. Den ryska militära styrkan hotar nu flera grannar. Hur vill MP att Sverige och övriga länder ska skydda sina medborgare mot detta hot? Förslaget från Alliansen är att Sverige upprustar bl a flyg, flotta och köper kryssningsrobotar. Instämmer MP med denna nya allmänna inriktning av försvars- och säkerhetspolitiken? Eller hur vill MP möta hotet?

På båda dessa punkter har den tilltänkta regeringspartnern Socialdemokraterna närmast motsatta ståndpunkter jämfört med MP – det vill säga: ja till fortsatt kärnkraft och ja till militär upprustning.


Vilken Europapolitik kommer MP och en rödgrön trojka att driva som svar på Rysslands agerande?

Inga kommentarer: