onsdag 30 april 2014

Stefan Löfven luras om vad S kan åstadkomma i år

(Publicerad på DN-debatt webb den 30 april 2014)

Nej, fel! Det blir inga 400 miljoner till försvaret med Socialdemokraterna. Partiet har satt osanning i system. Hur kan partiet då göra anspråk på att leda landet? skriver Carl B Hamilton (FP).

Sveriges största parti söker medvetet lura väljare och media med vad man kan åstadkomma med riksdagsbeslut redan i år. Partiet framför nu en ett fyrverkeri av förslag – bland annat annat på DN Debatt – och som partiet påstår går att genomföra redan 2014, när det i själva verket är omöjligt enligt de lagar och tidsgränser som styr riksdagens arbete.

Deadline har redan passerats för beslut om åtgärder som skulle kunna genomföras gällande 2014. Tiden gick ut den 24 april för förslag för innevarande år i den så kallade vårändringsbudgeten.Socialdemokraterna har inte lämnat in ett enda förslag till ändring eller tillägg i vårändringsbudgeten, till skillnad mot oppositionskamraterna i V och SD.

 
”Vi Socialdemokrater … föreslår en satsning på försvarets övningsverksamhet och materiel på 400 miljoner kronor redan för 2014”, skrev Stefan Löfven och Peter Hultqvist (29 april). Någon motion om detta finns dock inte, och att pengar skulle finnas tillgängliga redan 2014är en omöjlighet (mina kursiveringar genomgående; länk: http://www.dn.se/debatt/vi-vill-satsa-400-miljoner-extra-pa-forsvaret-redan-i-ar/ ).

”Vi avsätter redan i vårändringsbudgeten resurser för att minska klasstorleken i förskoleklass och årskurs 1-3, … Med vårt förslag är det inte resurserna som sätter gränsen för mindre klasser redan i höst.” Samma sak sa Stefan Löfven, partiledare (S), i SVTs Aktuellt: Mindre klasser ”redan kommande höst” och ”börja till hösten” med mindre klasser. Både Löfven och Andersson luras här avsiktligt och betänkligt med sanningen: ingen motion om mindre klasser och skolsatsning är inlämnad, och ingen möjlighet föreligger till mer resurser i höst (den 28 april).

”Som ett första steg i 90-dagarsgarantin [gällande ungdomar] föreslår socialdemokraterna ett utbildningskontrakt, som fasas in under andra halvåret 2014.” Igen: någon motion med detta innehåll finns inte. ”Vi vill investera 70 miljoner kronor 2014” för att läsa upp betygen under sommaren i s.k. sommarskola. En sådan investering går dock inte att besluta om eftersom inget förslag lämnats in. (Magdalena Andersson den 28 april).

”Vi avsätter 20 miljoner kronor år 2014” för förstagångsexportörer, 5 miljoner kr till Kulturrådet år 2014, 70 miljoner kr till bristyrkesutbildning under andra halvåret 2014, 100 platser i barnmorskeutbildning ”redan till höstterminen” 2014 och 50 miljoner kr till äldrevården ”redan under andra halvåret 2014”. Upprepade och systematiska slarv med sanningen i Magdalena Anderssons presentation den 28 april.

Självklart vet Socialdemokraterna om att de inte talar sanning vid alla dessa tillfällen. Det är inga misstag eller förbiseenden. Socialdemokraternas strategi är att luras och när det passar – vid liten risk för att upptäckt? – tala osanning. Antagligen för att vilja framstå som mer handlingskraftig än man är. Men hur ska Socialdemokraterna kunna leda landet när man inte ens kan tala sanning när man presentar sin politik?

Inga kommentarer: