tisdag 12 oktober 2010

Ekonomi och invandring. Apropos SD i debatten.

(Redigerad version av anförande i riksdagens budgetdebatt; den första debatt i vilken Sverigedemokraterna deltog. Det präglade debatten.)

Väljarna har röstat fram ett nytt parti i riksdagen. Så jag använder min tid i denna ekonomiska debatt till att tala om ekonomiska aspekter av invandring.

Jag vill inledningsvis understryka att invandrare är enskilda individer med mycket olika bakgrund och öden, och därför är generaliseringar ofrånkomligen vanskliga.

*************

Det är uppenbart att många tror att ökad invandring sänker lönerna, ökar arbetslösheten och försämrar de offentliga finanserna. Är det sant? Vilka belägg finns?

Mycket av oron när det gäller invandring, löner och arbetslöshet baseras på en oriktig verklighetsuppfattning om hur ekonomin fungerar.

En vanlig felsyn är att antalet jobb i ekonomin är givet, eller konstant. Men så är det inte. Ett ökat utbud av arbetskraft - t ex på grund av invandring - leder normalt även till en ökad efterfrågan på arbetskraft.

Till exempel har länder med växande befolkning inte högre arbetslöshet än länder med stagnerande befolkning. Länder med hög andel invandrare har inte större andel arbetslösa än länder med få invandrare.

Att invandrare söker sig till specifika yrken kan dock leda till att lönerna sjunker i dessa specifika yrken, men det kan samtidigt medföra att efterfrågan på arbetskraft ökar, och löner ökar i andra yrken, nämligen de som kompletterar och stödjer produktionen som drivs fram av invandrares sysselsättning och efterfrågan. Exempelvis har vi många invandrare i restaurangbranschen, städföretag, och byggsektorn vilket kan pressa lönerna och öka antalet jobb dessa branscher, men också öka lönerna och antalet jobb hos dem som tillhandahåller insatsvaror och kompletterande tjänster till dessa branscher.

Invandrare - precis som andra - använder sin inkomst. Den spenderas på ökad efterfrågan på varor och tjänster, t ex i detaljhandeln, privat service, bostäder och byggande. Även efterfrågan på arbetskraft inom kommunal service ökar. Den ökade efterfrågan som drivs av invandrarnas inkomster leder alltså till ökad efterfrågan på arbetsinsatser, och därmed till fler jobb i ekonomin.

Det har gjorts många studier - i många länder och från många tidsperioder - i vilka man har undersökt effekterna på lönerna hos de infödda av ökad invandring.

Resultaten är genomgående att effekterna är obefintliga eller mycket små. Det finns inga entydiga resultat som säger att lönerna skulle påverkas positivt eller negativt av invandring.

Men det finns dock signifikanta resultat för vissa i befolkningen. De som kan drabbas av en sämre löneutveckling är de som har väldigt lika egenskaper med invandrare utifrån. Det är därför faktiskt främst tidigare kommande invandrare, från samma ursprungsländer, vars löner möjligen påverkas, men inte de infödda.

Arbetslösheten då? Om det finns någon konjunktureffekt så är det att invandrare kortsiktigt fungerar som en buffert för den infödda arbetskraften mot lågkonjunkturens genomslag på arbetsmarknaden; dvs. mera utsatta invandrare skyddar de infödda mot högre arbetslöshet.

Långsiktig arbetslöshet då? En regering kan kortsiktigt driva ned arbetslösheten genom en expansiv politik som ökar efterfrågan. Men dessvärre driver en sådan politik också upp inflationen till en hög och skenande takt, liksom statsskulden. Eftersom vi här i landet - liksom i andra välskötta länder - har bestämt oss för att inte acceptera skenande inflation och statsskuld, så bestäms arbetslösheten därför istället av långsiktiga faktorer som arbetsmarknadens funktionssätt. Fungerar den, och är arbetsmarknaden flexibel, ja då skapar invandring inte arbetslöshet. Och då närmar vi oss invandringens ekonomiska kärnfråga: hur ändrar vi arbetsmarknadens funktionssätt så att fler invandrare får jobb snabbare efter ankomsten?

På den punkten krävs fortsatta integrationsreformer och nytänkande. T ex om det är så - vilket forskningen menar att det är - att svensk arbetsrätt försvårar för invandrare att kom in på arbetsmarknaden, ja då krävs att arbetsrätten ändras för att integrationen ska underlättas och förbättras.

Jag vill här erinra om statsministerns ord i regeringsförklaringen: "Lika sant som att vi i Sverige har [brister i systemen för invandrares etablering] lika sant är att det är dåligt fungerande system och strukturer som skapat problemen - inte de människor som kommit hit."

Detta innebär att arbetsrätten, som definitivt är en del av systemen för invandrares etablering, bör ändras så att invandrare lättare kan få jobb. Mot sådana förändringar står idag en järntriangel bestående av moderater, socialdemokrater och fackföreningsrörelsen.

De måste ställa sig frågan: vad är viktigast - en oförändrad arbetsrätt eller bättre integration av invandrare?

17 kommentarer:

Wiccahäxan sa...

[..utsatta invandrare skyddar de infödda mot högre arbetslöshet...]
Menar du att fler invandrare skyddar svenskars arbeten?

Självklart ska man underlätta för människor att få arbete, men jag anser inte att man varken lång- eller kortsigtigt automatiskt påverkar arbetsmarknaden positivt för infödda genom att se till att fler nya invandrare slussas in på arbetsmarknaden! Alla ska ha hjälp efter sina egna individuella behov och lika stort stöd, annars får vi just effekten att infödda anser att "invandrare", som du så riktigt påpekar, inte är en homogen folkgrupp. Är prioriterade och har större chans till ett drägligt liv.

TF sa...

Roligt att se med vilket gott humör du gick in i debatten. Tråkigt att SD skickade fram sin lite oborstade och orutinerade Johnny S för att prata invandring, när någon rimligen kunde haft något mer adekvat att tillföra budgetdebatten för SD:s del.

Anonym sa...

Bäste herr Hamilton framstår som burdus, cynisk och inkompetent. Var det meningen att ha en sådan effekt på läsaren? Svaret är, förvisso, givet - ja, det var tänkt att förolämpa. Han försöker återuppliva den dödsfödda myten om invandringens fröjder. Detta felaktiga tankesätt hade havererat i början av 90-talet, men mot bättre vetande stretar herr Hamilton vidare som om ingenting hänt. Pinsamt? Ja. Trovärdigt? Nej.
Varför inte trovärdigt? För han är driven av emotioner och ideologisk vurm, vilket knappast är kännetecknande för en framstående vetenskapsman med en diger meritlista. Barnsligt och ansvarslöst att återigen vräka över väljarna att de vinner på hejdlös invandring utan att stödja sin vänstervridna retorik med fakta i samma stund som man medger sjunkande sysselsättningsgrad bl a. Jag utelämnar här allt tomt prat om löneutveckling och skydd mot stigande arbetslöshet eftersom det är just kallprat. Bedrövligt att en ledande politiker gång efter annan levererar bevis på påfallande väljarförakt.
MVH
Emma

Anonym sa...

Tvärtom emot SD-trollet Emma här ovan tycker jag att detta var en mkt bra artikel. Jag röstade på er bl a pga ert löfte om att motarbeta personer som Kenth Ekeroth som i sin rättshaverism ser på muslimer i Sverige som ockupationssoldater (hans faktiska ordval).

Jag litar på att ni även fortsättningsvis kommer påpeka alla klart tydliga hål i Sds budget.

Anonym sa...

Precis som Hamilton säger är inte invandrare en enhetlig grupp. Det finns norska invandrare som är lätt integrerade och sen finns det t.ex. somalier där 90% kanske är analfabeter. Mellan såna grupper går det att generalisera och det går att ställa sig frågan vilka jobb i tjänstesammhället Sverige ska somalierna ta?

Antalet jobb är inte konstant, men naturresurserna i Sverige och i världen är begränsade. Planeten är överbefolkad och vi måste minska vårt tärande på den inte öka vår ekonomi! Detta konstanta vurmade för ekonomisktillväxt är absurt och felaktigt. BNP säger ingenting om situationen i ett land och det enda som kan konstateras är att staten får en större ekonomi att administrera. BNP per capita har minskat med invandringen och det är den som säger något om hur vi har det i Sverige. Fler människor blir fattiga - politiker, byråkrater och arbetsgivare blir rikare.

Invandringen skapar jobb men det är främst jobb i offentlig sektor som inte skapar ett mervärde. Invandring av folk från länder med lägre levnadsstandard gör också att lönerna i Sverige pressas ner och det gynnar inte svenska löntagare.

Vi har bostadsbrist i Sverige och nästa år saknas 50 000 bostäder. Ändå ska vi ta in 100 000 människor?

Anonym sa...

Kunde inte låta bli att skratta när du jämför Australiens invandringspolitik med Sveriges. Snälla nån, nu får du läsa på innan du uttalar dig. T.o.m. SD vill ju ha en generösare och mindre strikt invandrings- och integrationspolitik än i Australien. Sverige är det svarta fåret som skiljer ut sig från resten av västvärlden.

Anonym sa...

Till exempel har länder med växande befolkning inte högre arbetslöshet än länder med stagnerande befolkning. Länder med hög andel invandrare har inte större andel arbetslösa än länder med få invandrare. Varför skulle då Arbetsrätten vara ett problem?

Svea Rising sa...

Vilket j... SVAMMEL! Tror du på dig själv? Du skriver "invandrarna använder sina pengar.." men i de flesta fallen är det väl gnetande svenskars pengar som försörjer dessa "kulturberikare"? Jag hoppas att SD kommer att ta ner hycklare som du!

Anonym sa...

Nåja, mitt svar till Anonym har raderats, vad, smakade det inte?
Eller sved mina beräkningar för en bråkdel av totala invandringskostnaden och jämförelsen med summor avsatta för pensionärer och studenter alldeles illa? Snarare det senare :D

Hamilton, trots dina forskarmeriter och din iver att försvara det oförsvarsbara i landets ekonomi är du feg som bara den och så kommer du att förbli ty sånt har man inte bot mot. Synd att en av landets ledande politiker gömmer sig bakom radergummi, tror du att du blir hjälpt av denna taktik i alla lägen? Nu vet man vad du och dina likar går för, tyvärr. Så sov gott om du kan :)
MVH
Emma

Ove Berg sa...

Se här Carl det handlar ju om dig http://www.friatider.se/hapnadsvackande-uttalande-av-folkpartiets-carl-b-hamilton och om varför jag och andra med insikt i ekonomi inte röstar på dig.

Antonio Jerez sa...

Jag röstade på Folkpartiet i riksdagsvalet, och har inte mycket till övers för SD:s idéer men Hamiltons argumentering är ett praktexempel på hur de etablerade partiernas är beredda att slå knut på sig själva med de mest eländiga argument för att slippa ge SD ens ett lillfinger i debatten. Att jämföra invandringen till Sverige (huvudsakligen flykting och anhöriginvandring) med invandringen till länder som Canada och Australien (selektiv arbetskraftsinvandring)är ganska korkat. Och om socialbidragstagare egentligen "betalar" för sig själva genom att pengarna rullar tillbaka i samhällsekonomin så borde väl Hamilton få Nobelpriset i ekonomi för att ha hittat en enkel formel för hur länder i kris som Spanien och Grekland ska få ordning på sina havererade ekonomier: ge halva befolkningen socialbidrag så att de kan konsumera och hålla andra halvan av befolkningen i arbete!

Anonym sa...

@Antonio Jerez, hoppas Hamilton läser ditt sista stycke och inser hur tokigt hans resonemang är.
Allemand

Anonym sa...

@TF, jag förstår att du har aldrig hört uttrycket att alla är barn i början. Själv blev du fullärd direkt antar jag.

Tycker istället att du skall vänta ett år med dina personkommentarer om SD:s riksdagsmän.

Rolle sa...

Nog trodde man att en politiker var klokare än att påstå att vi behöver en massinvandring. De skapar arbeten - vilka då? De får bo precis var de vill och de ockuperar bostäder där våra egna arbetslösa ungdomar i första hand måste få bo. De får dessutom bostäder i de mest befolkningstäta områdena där attraktionen borde vara stor för oss vanliga svenskar som har varit med om att bygga upp det här samhället. De får ersättningar som vida överstiger det som en vanlig pensionär, funktionsnedsatt, sjuk, arbetslösa, ensamstående, ungdomar mm får.
När ensamkomna ungdomar på 60-talet flyttade från Skåne- Norrland till Stockholm fick de inte på det minsta hjälp med bostad eller pengar utan snarare fick utstå både mobbningar och att de själva fick lära sig svenska. På den tiden var det aldrig tal om en anhörigkoppling där familjer kunde återförenas med de ensamkomna ungdomar som kanske både hade skapat familj och ett boende i Skåne-Norrland där det inte fanns några jobb. Man fick klara sig själv. På den tiden fanns det inga korrupta generaldirektörer och Migrationsverk som skodde sig ekonomiskt och korrupt på massinvandring.
Sluta upp med daltet kring mass- och anhöriginvandringen. Skapa rättvisa och ge även oss svenska arbetslösa m.fl. ett anständigt boende. Skapa också rättvisa kring ersättningarna. Det är väl inte meningen att ensamkomna invandrare ska kunna glida omkring i lyxbilar bara efter en tid boende i Sverige? Sådant sticker i ögonen på oss vanliga svenskar som kanske har jobat ett helt liv här!
Varför överhuvudtaget dalta kring alla de som kastat sina identitetshandlingar (LÄS PASS). Det är kriminellt och skapar bara just det kriminella samhälle som politikerna förtjänar!
Skärpning Hamilton och alla ni andra politiker som mjäkar kring massinvandringen.

Kyllästynyt sa...

Det är ju bannemig en äkta EVIGHETSMASKIN! Alltså, en riksdagsman ponerar att Sverige tjänar något på att fler utlänningar släpps in, lever på bidrag och förbrukar våra skattepengar?

Ja men dåså. Det är bara att exportera denna lysande idé även till utlandet, framför allt andra EU-länder. Uppfinningen torde sälja som smör. Grattis!

Anonym sa...

Vore verkligen kul att få din minnesbild av nedanstående inlägg.

http://schlaug.blogspot.com/2010/08/lekstuga-for-politiska-passioner.html

Det här låter som något som BS måste minnas fel, man gaddar väl inte ihop sig i förväg med journalister för att sedan få sin intervju inspelad?

signerat sa...

Snälla Carl B
Som professor i nationalekonomi och riksdagsledamot hade jag väntat mig ett mer välunderbyggt inlägg i en debatt i riksdagen
Det Du sa kan vem som helst säga när man inte har något krav på att underbygga synpunkter med bevis.
Detta blev bara ytterligare ett inlägg för att att plocka enkla poäng
Jag skulle om jag gick i dina skor skämmas. Du har ju kunskap och utredningskapacitet till ditt förfogande. Använd dessa och återkom med lite konkreta bevis på dina teorier
Läs sedan alla andra kommentarer på ditt inlägg så förstår du säkert behovet. Du bidrar ju bara till ökad främlingsfientlighet och det var väl inte meningen