söndag 18 mars 2012

LO-medlemmar tvångsdebiteras avgift till politiska motståndare. Kollektivanslutningen av LO-medlemmarnas plånböcker måste få ett slut

En ny Sifoundersökning - gjord efter det att Stefan Löfven tillträtt som partiledare och som Arbetet (fd LO-tidningen) gjort - visar att bara en minoritet av LO-medlemmarna - 33 procent - vill att LO ska ha kvar sin ensidiga "facklig-politisk samverkan" - dvs. stödja - socialdemokraterna.

En större grupp LO-medlemmar säger direkt nej - 47 procent - och 20 procent "vet ej". Dessa tal är inte signifikant olika de som redovisades i motsvarande undersökning hösten 2010. Stor stabilitet alltså i den negativa inställningen till att LO är sammantvinnat med socialdemokraterna! (Länk: http://arbetet.se/2012/03/16/fortsatt-svagt-stod-for-s-samverkan/)

Arbetet sammanfattar själv sålunda: "Oavsett hur frågan formuleras, och i vilket stadium av ledarkris den ställs, har LO:s samverkan med Socialdemokraterna blivit mindre självklar. Det bekräftar de undersökningar LO själv beställer av Statistiska centralbyrån. 1988 sa 61 procent av LO-medlemmarna att samarbetet mellan LO och Socialdemokraterna "bör vara oförändrat" eller "bör öka". 2006 hade andelen sjunkit till 41 procent."
Samarbetet är numera uttunnat och beskrivs som "fackliga öar i partiapparaten" och något som man rituellt och tillbakablickande hänvisar till i högtidstalen.
Men trots att medlemmarna inte gillar LO-stödet till socialdemokraterna uttaxerar LO likväl precis som förr avgifter och direktbidrag som sedan används för att stödja socialdemokratiska valrörelser och återval av dem som hyllar LO-S-samarbetet i högtidstalen. Det rör sig om 80-90 milj. kr i varje valrörelse. Till detta kommer så värdet av gratis LO-arbetskraft som jobbar för socialdemokraterna månaderna före valet, och som kan värderas till ca 500 milj. kr i en valrörelse! (Beroende litet på antaganden kan man dock komma till en väsentligt högre summa om man tar LO:s arbetarkamp-siffror på allvar.)

Att på detta sätt tvingas betala för ett annat partis valrörelse, som man inte är medlem av, och kanske direkt ogillar, vittnar om en föraktfull syn hos LO:s arbetaradel på individens förmåga till eget tänkande och ställningstagande i politiska frågor. Kan man inte få människor att frivilligt avstå och betala till socialdemokraterna måste människorna tvingas till det.

Hur länge ska LO hylla och tillämpa denna paternalistiska och gammalmodiga demokratisyn i dagens individualiserade samhälle?

Inga kommentarer: