fredag 25 maj 2012

(MP) politik ökar utsläppen av CO2, höjer elpriserna, och förstör våra kuster med dyra, subventionerade vindkraftverk.

Åsa Romson och MP säger idag på MP-kongressens första dag att partiet vill stänga två reaktorer inom två år. Det får konsekvenser.

Snabbt högre elpriser för alla.
Avvecklade kärnkraftverk skulle snabbt driva upp elpriserna eftersom utbudet av el skulle bli lägre. Högre elpriser drabbar naturligtvis hushållen i form av högre elräkningar, men även företag - främst inom industri och IT - som får lägre lönsamhet och därmed sämre möjligheter att anställa och betala goda löner. Den offentliga sektorns högre elräkningar får finansieras genom en högre MP-skatt.


Högre globala klodioxidutsläpp.
Mindre produktion av CO2-fri el i Sverige - p g a nedlagd kärnkraft - driver upp priset på ersättningsenergi: kol, olja, gas, skiffergas och andra fossila bränslen. Därmed ökar lönsamheten i ökad utvinning och användning av fossila bränslen. T ex är den tyska nedläggningen guld värd för polsk export av skiffergas från nya fält, och ökad tysk import av kol och olja från hela världen. Nya gasledningar - från två rör till fyra jätterör - kommer nu ryska Nordstream att lägga ned i Östersjön, något som dessutom kan få ytterligare miljöeffekter i Östersjön. Alla dessa klimat- och miljökonsekvenser struntar MP i.Romsons elprognos problematisk.
Efterfrågan på el är låg när det råder ekonomisk kris. Överskottet av el i Sverige upphör dock i samma ögonblick som reaktorer måste stängas av ålderskäl, och det blir snart efter 2020. Eller vill Åsa Romson driva Sverige in i en längre djup lågkonjunktur?Vindkraft är fult och miljöstörande.
Stängning som kompenseras med vindkraftverk tar inte hänsyn till att vindkraft - särskilt längs kusterna - är miljöstörande, bullrar och - märk väl - levererar el bara när det blåser. Den folkliga opinionen - och alla nya anti-vindkraftföreningar, byalag mm - mot vindkraftens miljöpåverkan struntar MP helt i. Dessutom har MP inte nät, kraftledningsgator, och kablar till sina jätteparker med fula och bullriga vindkraftparker.


Miljöpartiets politik leder alltså till större globala koldioxidutsläpp, större miljöstörningar längs våra kuster, miljöstörning av den ömtåliga Östersjön, högre elpriser för pensionärer, barnfamiljer och andra hushåll, anställda i företag och offentlig sektor, och särskilt i industrin.    


Hur kan så många i media sympatisera med MP? De tänker i alla fall inte på miljön eller klimatet! Och vad säger Löfven (S). Sannolikt säger han ingenting. S fortsätter att riskera jobb, inkomster och Sveriges elförsörjning med att gömma sig i puffar av delfisk kolsvart rök. Men framför allt -- MPs anti-miljö och anti-klimatpolitik går skottfri i svenska media.

4 kommentarer:

Skånedemokraten sa...

Håller med om att vindkraften är ful, olönsam och ineffektiv. Alliansen tillsammans med Sd skulle tillsammans fatta beslut om att riva upp vindkrafts-beslutet och istället sats på fin kärnkraft.

Magnus sa...

"miljöstörande, bullrar och - märk väl - levererar el bara när det blåser. "

Ang. bullrigheten, så finns det bullerfria alternativ. T ex har småbolaget Vertical Wind har byggt en 0.2 MW-snurra som är helt knäpptyst, man hör enligt uppgift fåglar kvittra när man står rakt under den. (för den intresserade är bullret en konsekvens av olika hastighet på propellerbladen, vingar på konstant radie har konstant hastighet och därmed inget ljud). Sådan utveckling måste dock ges finansiellt stöd! Jämför hur utvecklad kol-kraften var trettio år in i den industriella revolutionen, hade den kunnat tävla mot t ex 150 års vindkraftsutveckling?

Miljöförstörande är ett värdeord. Många anser att kärnkraft är miljöförstörande. Andra hävdar att vindkraft kan byggas med miljövänliga material, såsom trä-kompositer. Visuellt fula? Jag kan tänka mig ha vindsnurror i min bakgård, förutsatt då att de är tysta.

"Leverar el bara när det blåser": antagligen kommer vi behöva ställa om våra konsumtionsvanor, kanske höja priset kraftigt på el förbrukad när det inte blåser. Det är en omställning som antagligen är ekonomiskt olönsam, men en nödvändig bieffekt av ett grönare samhälle (en vision som Åsa Romson till skillnad från folkpartiet iallafall vågar drömma om). I Sverige har vi vattenkraft som kan stå för en stor andel reglereffekt, så med en kraftigt utökad vindkraftspark kan vi simma i elektricitet om vi så vill. En fördel jämfört med många länder.

Nätanslutning köper den enskilde vindkraftsägaren. Ofta planerar man vindkraftsparker nära elledningar, såsom längs havskablar mellan länder. Då är nätkostnaden noll, och i praktiken ser kunden inga nya kablar alls.

Överlag lite mycket gnäll. Kanske skaffade Hamilton sin åsikt före sina argument? Liknande gnäll hördes när Sverige tog beslutet att göra sin första mycket viktiga investering i grön energi. Alltså i början av 1900-talet när beslut om vattenkraftsutbyggnad skulle tas.

David sa...

Magnus: Tycker du det är okej att vindkraftverk får byggas 50 meter från en fastighetsgräns. Förstår du vilka inskränkningar det blir för berörda grannägare.

Varför ska vi som drabbas av vindkraften ständigt bli påhoppade med att vi är gnälliga och andra tillmälen?

Även om 30 procent av vindkraftens intäkter idag kommer från subventioner så är det ändå inte lönsam. Anser du att stater bör stifta lagar som gör att subventioner blir ännu större så att vindkraftsägarna slipper gå med förlust på varje producerad Kwh?

Anders, Märsta sa...

Enligt expertis verkar det som om människan skulle ha en chans att överleva de ökande globala koldioxidutsläpp som en ensidig satsning på vindkraft säkert kommer att bidra till. Men en inblick i jordens klimathistoria visar att vi är inne i en klimatförändringsprocess som brukar leda till en massutrotning av växter och djur. Mest illa ute tycks världshaven vara nu. Syrebrist och algblomning brukar bli resultatet av en högre koldioxidhalt i atmosfären. Med andra ord, världshaven kommer att bli som Östersjön och vi kommer nog att få se att stora delar av livet dör ut, med början i de djupare delarna av världshaven. Om miljöpartiet kunde presentera en politik som får stopp på utsläppen vore det välkommet. Men jag tror att kärnkraften är nödvändig för att minska koldioxidutsläppen, och vi bör därför på 2020-talet bygga ut med ny, säkrare kärnkraft som inte ger upphov till det slags konsekvenser som reaktorhaverierna för den andra generations kärnkraftverk ger. Säkrast är nog att inte ge miljöpartiet rösterna, de verkar inte fatta hur vi skall kunna undvika koldioxidutsläppen. Kanske folkpartiet förmår att presentera en mer realistisk politik i sitt nya miljöprogram?