torsdag 16 augusti 2012

Ecuador: Mördarsnigel till trädgårdsmästare?


Ecuador: Mördarsnigel till trädgårdsmästare? Ja hur ska man annars beskriva regeringens i Ecuadors asylbeslut idag? Reaktionen utanför Ecuador blir naturligtvis mängder av jämförelser mellan hur demokrati och rättsväsende fungerar i Sverige, Storbritannien och Ecuador. Tror Ecuadors regering att den utfaller till deras fördel?  

Så här skriver t ex den USA-baserade tankesmedjan Freedom House i sin senaste genomgång av läget 2012 för mänskliga fri- och rättigheter i Ecuador:

Courts remain politicized and largely ineffective, especially for solving and prosecuting controversial government corruption scandals. Survey polls show that this sense of crisis reflects the citizens' eroding trust in existing democratic institutions: the congress, the political parties, and the judiciary.” (länk: http://www.freedomhouse.org/report/countries-crossroads-2005/ecuador).


Det är alltså till detta genomkorrupta land med sviktande demokrati och dålig rättstrygghet som Julian Assange söker sin tillflykt. Det är nästan så man hoppas han får fri lejd.

1 kommentar:

Jani sa...

Istället för att peka finger:

Hur bedömer du Sveriges egna insatser i fallet Assange? Rättssäkerheten här är inte heller utan skavanker, speciellt med tanke på:

"‎...former Stockholm chief district prosecutor Sven-Erik Alhem “made it clear that the Swedish government had no legitimate reason to seek Assange’s extradition when he testified that the decision of the Swedish government to extradite Assange is ‘unreasonable and unprofessional, as well as unfair and disproportionate,’ because he could be easily questioned in the UK.”" (http://dissenter.firedoglake.com/2012/08/17/julian-assanges-fears-about-extradition-to-the-united-states-affirmed/)

Att vi inte i Sverige åkt och förhört Julian redan är förbluffande, med tanke på att det verkar baserat på ett argument om att behålla sin "prestige" från svenskt rättsväsende.

Sedan finns alla betänkligheter kring USA:s misstankar om brott under Espionage Act, som bär dödsstraff. Hade Sverige avfärdat ett sådant åtal om det uppkommit?

Det tror jag på först när jag ser det.

Tills dess, beundrar jag Ecuadors beslut att bevilja Julian Assange asyl.