tisdag 15 april 2008

Stolliga energipolitik: Gärna svenskägd kärnkraft, bara inte i Sverige!

Det är välkommet och utmärkt att Vattenfall vill investera i utbyggd klimatsmart kärnkraft i Storbritannien (Dagens Industri 15 april 2008).

Dock, det vore bra mycket bättre för Sverige och världen om Vattenfall också tilläts göra investeringar i utbyggd svensk kärnkraft.

Det bisarrt att Vattenfall på grund av riksdagens nybyggnadsförbud tvingas utomlands, till Storbritannien, för att få utlopp för företagets ambition att bygga ut den klimatvänliga kärnkraften.

Det är en i sanning stollig konsekvens av svensk energipolitik: Gärna mer svenskägd kärnkraft, bara den inte lokaliseras till Sverige!


Självklart är det bättre för klimatet med Vattenfalls nya investeringar kärnkraft i Storbritannien, och minskningar av Vattenfalls koldioxidtunga produktion i brun- och stenkolkraftverk i Tyskland. Vattenfall bör lägga sina affärsansträngningar, sin svenska tekniska och ekonomiska kompetens samt företagets kreativitet på de kolsnåla energislagen som kärnkraft, vattenkraft, vindkraft, mm.

Inga kommentarer: