torsdag 4 juni 2009

Ulvskog och Sahlin surrar okunnigt i klimatpolitiken – valets viktigaste väljarfråga.

Ulvskog och Sahlin surrar okunnigt i klimatpolitiken – valets viktigaste väljarfråga.

Inför EU-valet på söndag anger väljarna att klimatet är den viktigaste frågan. Samtidigt verkar socialdemokraternas huvudkandidat Marita Ulvskog och partiledaren Mona Sahlin i denna viktiga valfråga inte veta vad de talar om.

De två är okunniga om det egna partiets klimatpolitik och EU:s mål och mekanismer på klimatområdet. Man frågar sig om den socialdemokratiska politiken kan vara välgrundad om inte ens partiets främsta företrädare vet vad den är, och vad den innebär.

Alternativet är en tolkning att (S) nu i smyg lägger om sin klimatpolitik jämfört med den politik som de tidigare kommit överens om med V och MP, och som de tidigare drivit i debatten och i riksdagen.

Marita Ulvskog frågades i morse ut i P1 morgon av Camilla Kvartoft. Ulvskog fick frågan om det är rätt att EU-länderna ska få tillgodoräkna sig utsläppsminskningar av CO2 som görs i fattigare länder. Ulvskog ansåg att 40 procent av åtagandet om utsläppsminskningar ska kunna ske genom åtgärder i andra länder.

Ulvskogs uttalande står i bjärt kontrast till den linje som Socialdemokraterna hittills drivit i svensk debatt och i riksdagen. (S) och övriga oppositionspartier är starka motståndare till att Sverige skulle få tillgodoräkna sig sverigefinansierade åtgärder för minskade utsläpp som görs i fattiga länder. Allt som ska få tillgodoräknas Sverige måste göras ”hemma”. Det har varit oppositionens tydliga linje.

Alliansregeringen – å sin sida – har slagit fast att Sverige ska minska utsläppen av koldioxid med minst 40 procent till 2020. I alliansens energiöverenskommelse slogs också fast att av dessa 40 procent kan en tredjedel av det som görs i andra länder tillgodoräknas Sverige. Detta har oppositionen varit emot. Den har krävt att alla utsläpp som ska kunna tillgodoräknas Sverige också ska göras i Sverige, trots att utsläppsminskningarna då blir mycket dyrare och rimligen globalt sett mindre.

Men nu vill tydligen Ulvskog ändra på detta: Dels att Sverige ska få tillgodoräkna sig utsläppsminskningar i andra länder, dels att dessa ska kunna vara en större andel av utsläppsminskningarna än regeringen vill (40 procent är mer än en tredjedel). På båda punkterna går detta helt på tvärs med den tidigare socialdemokratiska linjen. Antingen förstår Ulvskog inte vad hon pratar om, eller så är detta en omsvängning i klimatfrågan från (S) sida.

Även Mona Sahlin verkar oinformerad i klimatdebatten. I Agendas debatt med Fredrik Reinfeldt kritiserade Sahlin alliansregeringen för att skjuta över ansvar för utsläppsminskningar på andra EU-länder. Det var dock mycket oklart på vilket sätt Sverige skulle göra detta eftersom Sahlin uppenbart utan att förstå sammanhanget, sladdade in på en annan fråga, nämligen mekanismen för att uppnå EU-målet om förnybar energi.

Andra EU-länder kan sålunda i dagsläget göra investeringar i förnybar energi i Sverige och tillgodoräkna sig den förnybara energin i sin egen måluppfyllelse. Är det dessa investeringar i förnybar energi, som dessutom skapar jobb i Sverige, som Sahlin är emot? Mekanismen för EU-målet för förnybar energi, är – som Sahlin borde veta – något annat än EU-målet för minskade koldioxidutsläpp.

Inga kommentarer: