söndag 13 december 2009

Det är inte Sifo som avgör valet - it´s the economy, stupid!

Det är inte Sifo som avgör valet - it´s the economy, stupid!

Med nuvarande BNP-utveckling kommer arbetslösheten att börja falla redan före valet 2010.


Det finns anledning att komma ihåg rådgivarens uppmaning till Bill Clinton under valrörelsen när Clinton tappade fokus och höll på att gå bort sig. Det är den underliggande ekonomiska utvecklingen som oftast visar sig avgöra för hur val går. Trots Sifosiffror och enkla historiska paralleller har Alliansen nu ett utmärkt ekonomiskt utgångsläge. Att Alliansen fått några tuffa puchslag till Lucia ändrar inte detta i en exceptionell tid med global ekonomisk kris: It´s the economy, stupid!

En rimlig uppskattning är att arbetslösheten i Sverige kommer att börja minska under andra kvartalet 2010, dvs. fyra kvartal efter att BNP bottnat och cirka ett kvartal före valet i september 2010.

Den sammantagna bilden är att en vändning på arbetsmarknaden är på gång och att det finns goda utsikter att arbetslösheten når sin topp redan under det andra kvartalet 2010.


Väljarna positiva till ekonomin.

Hushållen - dvs. väljarna - har blivit alltmer optimistiska om sin egen och den svenska ekonomins utveckling. Detaljhandeln ser positivt på utvecklingen den kommande tiden. Hushållens - väljarnas! - konsumtion kan väntas bidra positivt till konjunkturuppgången och mer så än i flera andra länder. Visserligen har hushållens - väljarnas! - skuldsättning ökat på sistone, men det har även deras sparande, liksom värdet på deras tillgångar.

Ingen åtstramning.

Sverige har ett gynnsamt utgångsläge i konjunkturuppgången jämfört med andra länder. Den svenska statskulden ligger på en låg nivå jämfört med andra industriländer. Trots de omfattande stimulansåtgärder som den svenska regeringen har sjösatt åren 2008-10 kommer Sveriges budgetunderskott att vara hanterbara och utan att framkalla behov av långsiktiga åtstramningar. Det gör att Sverige har en väsentligt bättre position jämfört med andra länder, som kommer att behöva sanera sina statsfinanser när konjunkturen vänder. Sverige har förutsättningar att få en snabbare konjunkturuppgång än huvuddelen av alla industriländer.

Den globala konjunkturnedgången drabbade den svenska tillverkningsindustrin hårt. Efterfrågan från utlandet föll dramatiskt, och industriproduktionen sjönk med 20 procent jämfört med tiden innan krisen.

Uppåt 70 000 jobb har försvunnit i industrin. Under tredje kvartalet 2009 stabiliserades BNP och ökade jämfört med andra kvartalet. En ljusning är på väg. Produktionen i tillverkningsindustrin ligger fortfarande på lägre nivå än i slutet av 2008, men under tredje kvartalet 2009 upphörde nedgången.

Bra orderingång.

Exportorderingången steg kraftigt under det tredje kvartalet 2009 och ökade med nära 10 procent jämfört med kvartalet innan (säsongsrensade värden). Inköpschefsindex ökade också markant och ligger nu på en nivå som är bland de högsta i den industrialiserade världen. Den pågående, om än ganska långsamma, återhämtningen hos viktiga handelspartners som övriga EU-länder och Norge understödjer återhämtningen. Tillväxtmarknaderna har blivit allt viktigare för svenska exportföretag och det syns inte minst idag. Svensk export till Kina ökade sålunda med 30 procent redan under det andra kvartalet 2009.

Historiskt sett har orderingång och vinster starkt påverkat investeringsviljan bland företagen. Den ökade orderingången gör att vinstutsikterna nu förbättras. Det har blivit lättare för företag att få tillgång till finansiering av investeringsprojekt, och detta till en låg ränta. Det gör att investeringarna kan börja att gradvis återhämta sig 2010. Staten kommer också att ytterligare öka sina investeringar 2010. Den sammantagna bilden blir att tillväxten i den svenska ekonomin 2010 mycket väl kan överträffa de flesta hittills lagda prognoserna.

Handelsbanken, som allra senast släppt en ny prognos (den 9:e december), spår att tillväxten i den svenska ekonomin blir 2,8 procent av BNP under 2010, vilket är mer än riksbankens 2,5 procent (vilket i sig var en upprevidering från 1,9 procent) och EU-kommissionens 1,4 procent. Det är sannolikt att fler prognosmakare den närmsta tiden reviderar upp sina prognoser för den svenska ekonomin.

Arbetsmarknaden - en tydlig vändning på väg

Handelsbankens analyser visar att arbetslösheten i Sverige brukar nå sin kulmen mellan ett och fyra kvartal efter att fallet i BNP har planat ut, vilket i denna lågkonjunktur skedde under andra kvartalet 2009. Eftersläpningen mellan att BNP vänder och arbetsmarknaden vänder kan i den här lågkonjunkturen väntas bli åt det längre hållet.

En rimlig uppskattning är därför att arbetslösheten kommer börja minska under andra kvartalet 2010, dvs. fyra kvartal efter att BNP bottnat och cirka tre-fyra månader före valet i september 2010.

Ny statistik från SCB och arbetsförmedlingen stödjer också uppfattningen att arbetsmarknaden förbättras snabbare än vad prognosmakarna hittills förutspått. Arbetsförmedlingen anser (den 9:e december) att vändningen på arbetsmarknaden kommer snabbare än vad de tidigare räknat med. De tror att nedgången i sysselsättningen bromsar in kraftigt under år 2010 och upphör under andra halvåret 2010.

Fallet i antalet nyanmälda platser till arbetsförmedlingen har börjat planat ut och inom vissa delar av industrin och byggsektorn har det skett en mindre uppgång i antalet utannonserade jobb. Antalet varsel har sjunkit kraftigt och kommit ned till mer normala nivåer. Under november 2009 varslades knappt 5 000 personer om uppsägning, vilket kan jämföras med att nära 20 000 personer i november 2008. Av dem som varslades i november 2009 arbetade nära hälften inom tillverkningsindustrin.

Jämför man med samma månad för ett år sedan har arbetslösheten dock fortsatt att öka, om än i långsammare takt än tidigare. De senaste månaderna har antalet personer som blivit arbetslösa minskat snabbare än vad stocken av arbetslösa har minskat. Det beror på att de som redan är arbetslösa blir kvar längre i arbetslöshet, men att färre nya personer tillkommit som arbetslösa. Det gör att antalet långtidsarbetslösa fortsätter att öka och på ett år har fördubblats, till 72 000 personer.

Den sammantagna bilden är att en vändning på arbetsmarknaden är på gång och det finns goda utsikter att arbetslösheten når sin toppnivå redan under det andra kvartalet 2010, dvs flera månader före valdagen.

1 kommentar:

Staffan Danielsson sa...

En intressant analys som kan slå in! Jag hoppas det!

Kanske därför som min objektiva valprognos med visst vetenskapligt underlag - presenterad i förmiddags - ger alliansen 48 procent i valet och - faktiskt - de båda liberala partierna vardera 8,5 procent!