torsdag 17 december 2009

Ny arbetsmarknadsstatistik idag. Snabbstart av arbetsmarknaden och ekonomin efter krisen.

Ny arbetsmarknadsstatistik idag. Snabbstart av arbetsmarknaden och ekonomin efter krisen.

I september var arbetslösheten 8, 3 procent, därefter i oktober 8,1 procent och i november - enligt dagens SCB-statistisk - nere på 8,0 procent. Arbetslösheten tycks vara på väg ned. Samtidigt ökar sysselsättningen något. Detta är självfallet oerhört glädjande nyheter. (Länk: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____284551.aspx )

Alliansen klarar Sverige ur krisen. Arbetslösheten i Sverige kommer definitivt att kunna konstateras minska redan första halvåret 2010. Den globala krisens genomslag tycks bli mindre och kortvarigare i Sverige än i jämförbara länder.

Alliansregeringens arbetslinje och ekonomiska politik har visat sig fungera som en tydligt effektiv krisdämpare, och förefaller nu ge ekonomin en rejäl kick-start.

Alliansens envisa fokus på arbete och snabb återgång till jobb har visat sig helt vara rätt medicin.

Dagens positiva nyheter från arbetsmarknaden är särskilt viktiga för Sveriges pensionärer. Bara genom fler i arbete och en stark ekonomisk bas kan Sveriges pensioner, vård och omsorg tryggas.

Inga kommentarer: