torsdag 5 maj 2011

Ja till EU-gemensam företagsskattebas - nej till (S)pöken mitt på dagen.

Sverige bör bejaka och delta i utformandet av en EU-gemensam företagsskattebas!

Socialdemokraternas samgående idag (i riksdagens skatteutskott) i denna fråga med de EU-skeptiska partierna SD, V och MP är företagsfientligt, ansvarslöst och än en gång ett uttryck för partiets ointresse för hur välstånd skapas.


Det är uppenbarligen viktigare för Socialdemokraterna att söka nita regeringen än att långsiktigt underlätta för svenska företag som är internationellt verksamma. Det innebär långsiktigt färre anställda och sämre lönebetalningsförmåga i många av dessa företag.

En gemensam företagsskattebas i EU ger möjlighet för företagen, om de så önskar (frivilligt!), att använda sig av en 28:e skattebas istället för att tvingas hantera alla de olika skattesystem som gäller i de EU-länder där företagen är verksamma.

Agerandet är företagsfientligt eftersom denna möjlighet till en gemensam skattebas efterfrågas av svenska företag och deras organisationer, och skulle särskilt gynna små- och medelstora företag. De har som bekant särskilt svårt att hantera juridiskt och administrativt skattekrångel.

Ur statens synpunkt blir det mindre skattefusk genom att dagens manipulationer med internprissättningen i koncerninterna affärer elimineras.

För FP är det viktigt att stödja arbetet i EU med en gemensam företagsskattebas, och att bekämpa dem som vill se spöken på ljusa dagen och vill skrämma väljare.

Inga kommentarer: