måndag 2 maj 2011

Socialdemokraternas ekonomiska motion. Berget födde en råtta.

Tala om mismatch! Åtgärderna i socialdemokraternas vårbudget är osannolikt futtiga med tanke på partiets storvulna tal och löften om nya jobb, full sysselsättning och arbetslöshet under fem procent.

"Reformutrymme" kräver arbete och företagande. Men .
Den främsta bristen i Socialdemokraternas motion är annars att de inte talar om arbete, företagare eller näringsliv som grundläggande förutsättning för fler jobb och högre inkomster.

Socialdemokraterna döljer att "reformutrymme" och skatteinkomster kräver mer arbete och ett blomstrande företagande, dvs. växande skattebaser. När skattebaser, inte bara skattesatser, förs in i resonemanget tvingas fram vem och hur skatter betalas.S politik leder ofrånkomligen till högre skatter.
Varje utebliven skattesänkning idag 2011 blir till ett S-löfte om skattehöjning i valrörelsen 2014. Om S successivt skulle acceptera alla Alliansens skattesänkningar och utgiftsökningar - som man gjort hittills med bl a jobbskatteavdragen - blir nämligen utrymmet för ökade utgifter i valet 2014 endast "reformutrymmet" (dvs. en del av BNP-tillväxten) just det året. Om de offentliga satsningarna skall bli större ("tiotals miljarder kronor" som S-ledaren Juholt undslapp sig den 26/4) krävs skattehöjningar eller utgiftsnedskärningar i offentlig sektor.S vill öka offentliga utgifterna -- men på vad och hur mycket?
Ett reformpaket på "tiotals miljarder kronor" utan innehållsförteckning annonserade Håkan Juholt den 29 april. "Någon form av förmögenhetsskatt" skall också införas. Det betyder i praktiken höjd skatt på fastigheter eftersom det i Sverige är landets fastigheter som är i stort sett hela dess beskattningsbara förmögenhet. Om fastigheter skulle undantas från socialdemokraternas nya förmögenhetsskatt finns i praktiken föga kvar att beskatta.Pensionerna i farozonen.
Mer pengar till pensionärerna utlovas mellan raderna, men hur det skall finansieras och åstadkommas politiskt är höjt i dunkel.

Det finns dock bara en väg till högre inkomster, inklusive pensioner: mera arbete för den idag förvärvsarbetande generationen, dvs. den generation av vilka endast 22 procent röstade på socialdemokraterna i valet 2010. De ska tydligen till valet 2014 få löfte om en ökad börda för pensionerna. Det kan alltså bli mindre än 22 procent i valet för S 2014.

För mig är S hantering av pensionerna sedan Juholt tillträdde en upprörande slafsighet i en så utomordentligt viktig fråga.Strategin är att undvika kritik genom otydlighet.
Det finns många löften i socialdemokraternas vårmotion, men få ledtrådar hur politiken blir i praktiken, eller hur skattehöjningarna skall utformas och hur de kommer att slå mellan olika människor och företag. S strategi är tydligen att försöka undgå kritik genom att vara otydliga, svävande och vaga. Det är mycket provocerande.Barnfattigdom.
Barnfattigdom angrips på flera olika sätt men som samhällsproblem bäst genom fler jobb för föräldrarna och inte främst och enbart genom mer och fler bidrag, som föreslås i S vårmotion.Juholt undkommer inte skatterna som ämne.
Eftersom Alliansen bestämmer skattepolitiken under mandatperioden, t ex att restaurangmomsen kommer att vara sänkt år 2014, finns inte dessa budgetpengar kvar för S att spendera på utgiftsökningar om inte S åter höjer t ex restaurangmomsen, dvs. skattehöjning. Så kommer det att vara i valet 2014 beträffande varje skattesänkning som Alliansen genomför, och det är därför som skattepolitiken är en så central konfliktpunkt mellan Alliansen och oppositionen. Det kommer aldrig Juholt undan genom att klaga på media och oppositions fokus i den ekonomisk-politiska debatten.Mismatch på arbetsmarknaden och "kompetenskommission".
Att det är brist på arbetskraft driver ned arbetslösheten. Det är bra, men S försöker göra detta till en belastning. Myntets andra sida är ju att omsvängningen i konjunkturen har varit extremet snabb på varu- och tjänstemarknaden, och arbetsmarknaden hänger inte riktigt med lika snabbt.

De åtgärder som görs på arbetsmarknaden måste därför utformas så att de inte låser in arbetskraft i aktiviteter som förvärrar matchningsproblem där de finns. T ex får inte utbildningssatsningar hålla kvar arbetsföra i klassrummen när de borde vara i företagens verkstäder. Det är en delikat avvägning för myndigheterna att göra, men knappast en ideologisk fråga. En "kompetenskommission" som S vill ha skulle bara försena arbetsmarknadens omställning och byråkratisera åtgärdshanteringen i riktning mot gamla mastodont-AMS.


Nej till exportstöd.
Alliansen vill att oppositionen tar tillbaka sin neddragning på regeringskansliet och inte maskera dess skadliga effekter genom förslag om "exportstöd". Dessutom bortser S från växelkursen som viktigare fråga i sammanhanget.Lägre elpriser - javisst, men det blir högre elpriser med S politiken!
Socialdemokraterna driver en politik som i praktiken leder till högre elpriser. Det försöker man nu dölja genom tal om översyn av avregleringen av elmarknaden. Partiets inriktning på mindre elproduktion och mindre utbud av el genom kärnkraft, mindre möjlighet till import av el (dvs. nej till nya kablar), fokus på allt dyrare vindkraft, och krav på nya kablar inom landet (som betalas av kunderna) leder alltihop till en långsiktigt väsentligt högre nivå på elpriserna.

Bara i ett kunskapsfientligt inriktat parti kan sådan elprispopulism tillåtas att härska.

2 kommentarer:

Michael Karnerfors sa...

Carl, att tjafsa om priset är småaktigt... lämna det till motståndarna.

Gå på de stora, viktiga punkterna istället... som att en avveckling av kärnkraft, eller ett stopp av utvecklingen av densamma, är oförenligt med Hållbar Utveckling enligt den definition vi valde för svensk grundlag (Brundtlandrapporten, "Our Common Future")... som att varje kraftreaktor som ersätter motsvarande mängd fossil bränsleanvändning räddar 10 000 - 25 000 liv i minskade föroreningar.

Peter Madison sa...

Med tanke på att du suttit i riksdagen sedan 2002 är det nästintill löjeväckande att du inte vet vilka budgetregler som gäller. Om du inte vet att det är regeringen som först lägger sina propositioner och anger ramverket och därefter får oppositionen reagera på dessa men är tvungna att att ligga inom den ekonomiska ram som beslutades i samband med höstpropositionen.

Tänk att du tjänar så mycket pengar varje månad men ändå vet så lite. Pinsamt.