måndag 27 maj 2013

Hån mot de gamla och de lågavlönade!

"Äldreomsorgen måste vara en arbetsplats för proffs, ingen träning för arbetslösa - Kommunal, tala allvar med S," skriver Carl B Hamilton.

(Debattartikel publicerad i Expressen den 27 maj 2013)

Socialdemokraternas förslag om statligt finansierade "extratjänster i välfärden" är ett hån mot äldre och mot lågavlönade kvinnor.

"Det kostar inte jättemycket" och "extrakostnaden är inte jättehög". Så lyder Magdalena Anderssons, Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson, motivering av förslaget till DN.

Socialdemokraterna bryr sig tydligen inte ett dugg om behovet av kunskap och utbildning när det gäller vård av äldre och skröpliga människor. Det bästa är billigheten i äldrevårdens tillskott.

Magdalena Andersson ser äldrevård som en okvalificerad syssla som kan utföras av vem som helst som varit arbetslös i minst två år. Vilket egendomligt kriterium för att ses som lämplig att arbeta med äldre människor!

Jag blir mycket upprörd över den syn på äldreomsorg och äldre människor som avspeglar sig i Socialdemokraternas förslag, som går ut på att inrätta statligt finansierade "extratjänster i välfärden" till dem som "mycket länge stått utan arbete", och som hamnat i det som tidigare kallades "Fas 3". Fokus ligger helt på budgetsaldo och långtidsarbetslösa, och inte alls på de gamlas behov, vård, eller säkerhet. De äldre är en restpost i socialdemokratins förslag till statsbudget.

Socialdemokraterna bortser från att deras förslag om handledning - "gå bredvid" - av outbildade och oerfarna personer tar tid och kraft från den utbildade personalens riktiga arbete. En i utgångsläget redan fåtalig kompetent äldrevårdspersonal kommer förutom ordinarie sysslor att tvingas ge handledning av svårplacerade långtidsarbetslösa i stället för med de uppgifter som de är skolade för: nämligen omvårdnad av skröpliga och gamla. Då och då kommer rapporter om personal som varit elaka mot de gamla, och eventuellt dementa. Den förklaring som då ges är ofta att den aktuella personalen varit oerfaren och outbildad. Hur säkerheten för de äldre påverkas av Socialdemokraternas förslag verkar Stefan Löfven, Magdalena Andersson och Socialdemokraterna inte ha räknat med.

Förslaget är på flera sätt också ett hån mot kvinnor i vård och omsorg, som ofta är lågavlönade. De extrainsatta, för uppgifterna helt outbildade och oerfarna personerna, ska trots sin brist på erfarenhet och utbildning få statligt betald "lön enligt kollektivavtal", det vill säga nästan samma lön som de anställda som har utbildat sig för äldrevård, och som kan ha åratals erfarenhet.

Nästan lika beklämmande som S-ledningens kallhamrade kalkyler är att Kommunal är knäpptyst i stället för att stå upp för sina medlemmars intressen. Att arbeta i äldreomsorgen måste istället ses som proffsjobb - inte en okvalificerad genomgångssyssla. Socialdemokraterna måste överge synen att omsorg är en lämplig uppehållsplats för långtidsarbetslösa under en övergångsperiod.

Kommunals ordförande Annelie Nordström påstår sig vilja skapa en större medvetenhet om medlemmarnas "välfärdsgärning - på alla plan".

Mitt förslag är att Nordström börjar med att ta en rask promenad till S-högkvarteret på Sveavägen 68 och förklarar hur förslaget skulle påverka villkoren och löneutvecklingen för Kommunals hårt arbetande medlemmar med Socialdemokraterna vid makten.

Magdalena Andersson och Stefan Löfvens förslag uppmuntrar inte ordinarie personal inom äldrevården till vidareutbildning och - framför allt: Det är orättvist! Utbildning och erfarenhet ska premieras med högre lön!

Carl B Hamilton,
ekonomisk-politisk talesperson för Folkpartiet och professor i internationell ekonomi

Inga kommentarer: