måndag 6 maj 2013

FP:s "finest hour" när andra sviker europasamarbetet.

Idag publicerar Ekot resultatet från SOM-institutets undersökning av EU-opinionen. Den, liksom andra undersökningar, pekar på fallande stöd för EU-samarbetet.

Med tanke på den ekonomiska krisen i Europa, och att Sveriges ekonomiska utveckling varit bättre än de flesta andra länders, är det knappast förvånande att stödet minskat.

Det gäller särskilt som de två stora partierna hukar i motvinden. I praktiken har Socialdemokraterna och Moderaterna numera abdikerat från att förklara och försvara värdet av EU-samarbetet, vare sig det gäller ekonomi, klimatfrågan, organiserad brottslighet, passfrihet, patientrörlighet, mänskliga rättigheter, studentutbyte, utrikespolitik, flyktingmottagande, miljön, etc.

De stora partiernas svek öppnar dock möjligheter för Folkpartiet liberalerna, bland annat i EU-valet i maj nästa år.

För dem i Sverige som tycker att europasamarbetet är långsiktigt viktigt och inte får förskingras utan istället försvaras finns numera bara ett enda parti att rösta på: Folkpartiet liberalerna. Andra partier är aningen emot samarbetet, eller så hukar de tyst i motvinden när europasamarbetet kommer på tal.

Som "our finest hour" beskrev Winston Churchill Storbritanninens läge 1940. Landet var den enda kvarvarande demokratin som förmådde stå emot det nazistiska anloppet. Den svenska hukande tystnaden bakom neutralitetens skalkeskjul gav han inte mycket för.

I frågan om försvaret av svenskt EU-medlemskap och europasamarbetet är idag Folkpartiet liberalernas finest hour.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Var inte syftet med EU att försvara de tidigare imperialistiska staternas intressen i före detta kolonier för att säkra överklassens inkomster?

Menar du på fullt allvar att en busenkel invasion av Sverige av HögerTysklands Nazister skulle varit att föredra framför neutralitet och möjligheten att kunna exportera järn till även de allierade och att kunna ta hand om flyktingar och för att inte nämna en sista fristad för judar i europa?

W.C var en fantastisk krigsminister men i fredstid var han en katastrof och där kan jag se likheterna med FP. Det håller jag med om.

Sven Tycker sa...

9% vill införa Euron! Jag tycker du ska vara glad, för det innebär att det finns de som vill införa Euron även utanför Folkpartiet. Vi andra lite mer realistiska kan glädjas åt att det kommer att dröja mååånga år innan det blir en ny folkomröstning.

Johan Bergman sa...

Att ekonomiskt och annat samarbete länder emellan kan hjälpa till att förhindra krig är nog de flesta överens om. Det tar emot att gå i krig med sina handelspartners.

Men det är väl tveksamt om detsamma kan sägas om euron. Alla farhågor som uttrycktes för tio år sen verkar ju vara på väg att besannas. Det känns som att Europa är på väg in på en mörk väg pga euron.

Européerna vill ju inte ha den grad av integration som skulle krävas för att få euron att fungera. Inte ens i goda tider har det funnits omfattande folkligt stöd för en europeisk federation.

FP står upp för europasamarbetet men sviker européerna?