tisdag 7 maj 2013

M och S:s försvarspolitik underkänns av Nato chief: EU soft power is 'no power at all'


Idag publicerar EU Observer en artikel som refererar Nato-chefen Anders Fogh Rasmussen om EU som säkerhetspolitisk aktör. Artikeln är av intresse för Sverige.

 
"We Europeans must understand that [EU] soft power alone is really no power at all. Without hard capabilities to back up its diplomacy, Europe will lack credibility and influence," [Anders Fogh Rasmussen] told MEPs on the European Parliament's foreign affairs committee in Brussels on Monday (6 May). (Länk: http://euobserver.com/defence/120046).

 
Än en gång underkände Natochefen de svenska Moderaterna och Socialdemokraternas prat om att EU:s lissabonfördrag skulle kunna ersätta svenskt Natomedlemskap, eller innebära några av andra respekterade och trovärdiga säkerhetsgarantier för Sverige.

 
Om ingen annan i hela världen än svenska Moderaterna och Socialdemokraterna tror på lissabonsfördraget som avskräckande skydd av Sverige, så fungerar fördraget naturligtvis inte heller avskräckande, t ex i Moskva.

Det är beklämmande att de två stora partierna inte ens vill försöka bilda opinion för svenskt Natomedlemskap. Istället framför man det märkliga argumentet att Sveriges beslut i Natofrågan måste bero på vad Finland gör. Själva kärnfrågan i svensk säkerhetspolitik skall alltså beslutas med vetorätt i Helsingfors och inte i Stockholm!


 
I praktiken har Socialdemokraterna och Moderaterna förlagt beslutet om Sveriges säkerhetspolitiska tillhörighet till Finlands riksdag, och gjort Sveriges riksdag till en eventuell slavsändare, skulle Finland säga ja till Natomedlemskap. S och M har som följdeffekt också abdikerat från uppgiften att förklara och försvara det gemensamma värdet av Nato i Europa.

Men, de stora partiernas svek öppnar möjligheter för Folkpartiet liberalerna, bland annat i riksdagsvalet nästa år.

För dem i Sverige som tycker att svenskt medlemskap i Nato är viktigt, bör skyndas på, och inte får avgöras i Helsingfors finns numera bara ett enda parti att rösta på: Folkpartiet liberalerna. Andra partier är antingen emot samarbetet, eller så tystnar de när svenskt Natomedlemskap kommer på tal.

När det gäller beslut om svenskt Nato-medlemskap och att förklara och hävda Natosamarbetets värde för demokrati och frihet i Europa är Folkpartiet liberalerna det enda partiet man kan rösta på.

Inga kommentarer: