söndag 14 juli 2013

Alkohollagen måste ändras!


Alkohollagen måste ändras
(Artikel publicerad den 14 juli 2013 i Svenska Dagbladet).

Riksdagen ska styra svensk alkoholpolitik – inte företag som City Gross och Winefinder. För att bibehålla en stram alkoholpolitik är det nödvändigt att ändra lagen. En ny lag bör vara på plats senast första halvåret 2014.

En just framlagd statlig utredning slår fast att alkohollagstiftningen blivit omodern på flera sätt, den nya gränsöverskridande e-handelstekniken har sannolikt skapat ett kryphål som kan göra alkohol till en vanlig handelsvara (SOU2013:50). Det är viktigt att täppa till kryphålet om vi vill att det ska vara riksdagen som ska bestämma alkoholpolitiken i landet och inte privata handlare som City Gross och Winefinder.

 
Den faktiskt förda alkoholpolitiken kan nu ändras från den strikta utformning som en bred riksdagsmajoritet sedan länge står bakom, och som cirka två tredjedelar av den vuxna befolkningen i undersökning efter undersökning säger sig vilja ha. Den innebär bland annat ensamrätt för statligt ägda Systembolaget att – utan vinstintresse – eller någon kommersiellt motiverad marknadsföring sälja sprit, vin och öl.

Land skall med lag byggas. Det är därför nödvändigt att ändra lagen för att bibehålla Sveriges strama alkoholpolitik såsom vi känner den. Om inte, överges den rådande politiska strama viljeinriktningen från riksdagsmajoritetens sida. Företag som maximerar vinst, försäljning och marknadsföring av alkohol skulle lyckas bryta upp riksdagsmajoritetens vilja, och ändra den strikta alkohollagens innebörd. Om Sveriges alkoholpolitik ska ändras så skall det ske genom majoritetsbeslut i riksdagen och inte genom agerandet av enskilda företag som City Gross och Winefinder.

I förlängningen är det mycket som står på spel. Det finns sedan några år en mycket kraftig tillväxt i antalet aktörer vid sidan av Systembolaget. Enligt en forskningsrapport från Handelns Utredningsinstitut HUI kan kommersiell näthandel komma att stå för närmare en tredjedel av all alkoholförsäljning till konsumenter inom tio år, om inte lagens tydliggörs och ensamrätten behålls.

De nu aktuella företagens agerande är naturligtvis i total konflikt med trenden i samhället att betona företags sociala ansvar, så kallar corporative social responsibility (CSR). För de aktuella företagen gäller närmast motsatsen till ansvarstagande.

Systembolagets ensamrätt kan naturligtvis knappast rädda missbrukarna på bänken i centrum. Det är inte heller det moderna Systembolagets inriktning. I stället är Systembolaget fokuserat på att minska tillgängligheten och riskerna för ungdomar genom ålderskontroller, en modernt utformad saklig upplysning, attraktiva alkoholfria alternativ, och stöd för tonårsföräldrar i deras dilemma inför sina tonåringars önskemål. I övrigt ser jag uppgiften som att ge perfekt service till nyktra vuxna och att främja en god måltidskultur.

För mig som politiker och lagstiftare är syftet naturligtvis inte moralisk stigmatisering av de företag som nu börjat exploatera den nya e-handelstekniken. Det viktiga nu är att den omoderna lagen snabbt ändras under hösten och vintern. Vi bör ha en moderniserad lag på plats senast första halvåret 2014.

Det är vikigt att regeringen så snart som möjligt klargör att den har en sådan tydlig viljeinriktning eftersom det skulle avhålla andra handelsföretag från att följa City Gross och Winefinder i spåret. Kraven på regeringen att agera, och dessutom att agera snabbt, kommer att vara tydliga från många i riksdagsmajoriteten. Det kan regeringen utgå från.

CARL B HAMILTON (FP)

riksdagsledamot

Inga kommentarer: