torsdag 18 juli 2013

Replik och slutreplik i debatten om att alkohollagen måste moderniseras på grund av City Gross agerande.

Replik av Mattias Svensson på den ursprungliga debattartikeln införd i SvD den 13 juli 2013:http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/alkohollagen-maste-andras_8344960.svd:

Mattias Svensson: Svenskarna klarar av att dricka ansvarsfullt
15 juli 2013Eftersom Sverige på senare decennier kunnat avskaffa fem av sex monopol, liberalisera införselreglerna, öka öppettider i nöjeslivet och bredda utbudet av öl och vin utan att se någon ökad alkoholrelaterad dödlighet eller någon tydlig trend för alkoholskador (även om leversjukdomar ökat) finns en förväntan om fortsatta liberaliseringar.När Sverige blev medlemmar i EU 1995 avskaffades det tidigare monopolet på import av alkohol, liksom fyra andra monopol på tillverkning, export, försäljning till Systembolaget och till restauranger. Genom den så kallade Rosengrendomen 2007 slog EG-domstolen fast att denna rätt omfattar även privatpersoner, så länge de betalar svenska alkoholskatter.

På senare år har det därför kunnat etableras en nischmarknad på nätet, främst för privatimport av kvalitetsviner som inte ryms i Systembolagets begränsade sortiment. Det kan handla om importörer med särskild kännedom om vinerna i ett land eller en region, eller om import från mindre vingårdar som inte kan leverera för Systembolagets massinköp. Det är sådana privatimporterade kvalitetsviner som en affärskedja i ett uppmärksammat fall nu erbjuder sina kunder, ihop med en förbeställd matkasse.

Sådana samarbeten finns redan, och ingenting tyder på att denna försäljning av dyrare viner via förbeställning är ett sätt för ungdomar att få tag på alkohol. Marknaden är inte heller särskilt stor. I dagsläget 0,6 procent av all försäljning. 2012 köpte svenskarna i genomsnitt 0,06 liter alkohol via internet, jämfört med 5,8 liter på Systembolaget.

Systembolaget förvaltar ett detaljhandelsmonopol, det enda kvarvarande monopolet på alkoholområdet. Eftersom Sverige på senare decennier kunnat avskaffa fem av sex monopol, liberalisera införselreglerna, öka öppettider i nöjeslivet och bredda utbudet av öl och vin utan att se någon ökad alkoholrelaterad dödlighet eller någon tydlig trend för alkoholskador (även om leversjukdomar ökat) finns en förväntan om fortsatta liberaliseringar.Detta oroar förstås intressena bakom Systembolagets monopol, inte minst folkpartisten Carl B Hamilton (SvD Brännpunkt 14/7). Desperat försöker Hamilton förminska den importrätt som följde av EU-medlemskapet till "ett kryphål". Samt måla upp bilden av en nischmarknad för kvalitetsviner som ett växande hot. En studie (köpt av Systembolaget) vars prognoser för näthandelns framtid varierar mellan 1,3-28,7 procent om tio år blåses i Hamiltons retorik upp till "närmare en tredjedel".


Den här sortens buller och överdrifter bör tas för vad det är; en partsinlaga från ett statligt monopol vars affärsidé med restriktioner och personkontroll hotas av att svenskarna visat sig kunna dricka ansvarsfullt även med de friheter EU-medlemskapet gav. Och som den föregivna EU-vännen Carl B Hamilton nu vill inskränka.MATTIAS SVENSSON
författare till Glädjedödarna - en bok om förmynderi (Timbro 2011) samt rapporten Alkoholen - en lyckad svensk liberalisering (Timbro, 2012), redaktör på Magasinet Neo*************


Slutreplik från Carl B Hamilton införd i något komprimerad version i SvD den 18 juli 2010:

Kryphålet måste täppas till!

Om den faktiskt förda alkoholpolitiken i Sverige skulle ändras ska det ske genom ett riksdagsbeslut och inte som en konsekvens av en teknisk förändring - som nya utvecklade metoder för e-handel med vin - som utnyttjas av företag som saknar socialpolitiska ambitioner. Eftersom jag - och en mycket bred riksdagsmajoritet - vill behålla dagens socialt inriktade, strama alkoholpolitik vill jag att regeringen omgående lägger förslag om att modernisera alkohollagen och täppa till det nu utnyttjade kryphålet. City Gross och Winefinders agerande skadar och riskerar de redan etablerade och - som Mattias Svensson (SvD 16/7) påpekar fullt lagliga - privata nischföretag som sysslar med vinimport. Denna koppling ser inte Mattias Svensson (replik i SvD den 16/7).

Svenssons argument i övrigt är besynnerligt, och särskilt besynnerligt för att komma från en uttalad liberal som förväntas se till individens bästa och inte kollektivets. Svensson skriver "att svenskarna visat sig kunna dricka ansvarsfullt". Javisst, det gäller en majoritet av svenskarna. Men man kan inte bunta ihop alla individuella svenskar och betrakta dem som ett kollektiv med en gemensam genomsnittlig risk för alkoholskador. Alkoholpolitiken är tvärtom inriktad på att minska risken för den minoritet individer som inte klarar av alkoholens risker, men att samtidigt inte inskränka övrigas frihet mer än nödvändigt. Alltså: individens såbarhet i fokus - inte kollektivets genomsnitt!Svensson tror sig antagligen tala för gruppen som klarar alkoholriskerna. Men i denna grupp finns uppenbarligen en stor majoritet som inser att alla medmänniskor inte klarar frestelserna, och som - till skillnad mot Svensson - är villiga att ge visst avkall på sin frihet att köpa att köpa vin, sprit och öl utan restriktioner. Systembolagets inriktning numera är att minska riskerna för ungdomar, vilket Svensson dessvärre inte förmått registrera.Den frihetsinskränkning som majoriteten får acceptera för att minska riskerna för minoriteten, ska mildras genom prefekt service, t ex ett stort utbud. Exempelvis erbjuder dag Systembolaget ca 11 000 produkter som är prissatta så att kvalitet och pris så långt möjligt korresponderar. En stor vinhandel i Paris, Milano eller Barcelona har kanske 600-800 olika viner, med priser som är mindre systematiskt korrelerade till kvalitet. Om Svenssons favoritmåltavla Systembolaget avskaffas är detta en utveckling vi sannolikt kan få också i vårt land. Det är det snävare utbudet som Svenssons argumentation i praktiken kan leda till.

5 kommentarer:

Per and Britt, BKWine sa...

Den här ”slutrepliken” av Carl B Hamilton är full av faktafel och osanna påståenden. Det är som om Hamilton aldrig satt sin fot utanför Sveriges gränser! Och helt okritiskt svalt Systembolagets självförhärligande propaganda!

Det är t.ex. en ren och skär lögn att säga att ”en stor vinhandel i Paris, Milano eller Barcelona har kanske 600-800 olika viner”.

Hamilton har t.o.m. själv tidigare sagt att det svenska utbudet är ”betydligt smalare än det totala brittiska utbudet”.

Inte en siffra rätt i Hamiltons inlägg. Märkligt från en som borde veta bättre och som borde kunna skilja på fakta och på myter.

Läs mer om hur det verkligen ligger till i min replik här:
http://www.bkwine.com/sv/debatt/carl-b-hamilton-ljuger-om-systembolagets-stora-utbud/

Det är inte första gången jag får tillfälle att påpeka faktafel i vad Carl B Hamilton säger om monopolet, om Systembolaget och om alkoholpolitiken. Hitintills har jag aldrig fått något konkret svar, annat än att blivit anklagad för att vara hjärtlös och för att inte bry mig om alkoholskadade ofödda barn. Det är också osanningar.

Hoppas att det kan bli annorlunda denna gång.

-Per Karlsson

Peder Molin sa...

Carl B Hamilton skriver:Systembolagets inriktning numera är att minska riskerna för ungdomar, vilket Svensson dessvärre inte förmått registrera. 

Jag tycker med ett sådant argument borde man kunna lägga ner Systembolaget och införa ett mycket hårt regelverk. Regelverket skall vara hårt vid försäljning mot ungdomar och man skall kunna bli av med sin licens. Mig veterligen så har aldrig ett Systembolag blivit av med möjligheten att sälja alkohol trots att ett fåtal av landets närmare 420 butiker klarar av ålderskontrollen med 100 procent.

Skulle man avskaffa monopolet skulle alltså ålderskontrollen bli bättre om man införde ett hårt regelverk. Eftersom man fortsätter ha nuvarande alkoholskatt så finns det även fortsättningsvis bra med kapital för exempelvis IQ-iniativets fortsatta arbete fast utan Systembolagets dubbelmoral.

Erica Landin sa...

Hej Carl.
Utan att i detta forum ta ställning för eller mot monopolet ser jag det som stötande att både du och Magdalena far med osanning i de siffror ni nämner. De är förvisso inte helt tagna ur luften men det ser väldigt mycket ut som medvetna feltolkningar och felskrivningar. Som internationell vinjournalist på heltid finner jag det stötande.

Här finner du min kritik av bland annat siffrorna "30% av näthandeln", "11000 artiklar" och "300-600 artiklar" samt en vag förhoppning om att ett fortsatt monopol i Sverige även innebär ens hälften av det breda utbud ni hävdar att vi har.

http://blogg.alltommat.se/vinkarlek/2013/07/18/systembolaget_och_sanningen/

Med varm hälsning, Erica Landin (bl a skribent för Meininger's Wine Business International flertalet ledande svenska tidskrifter inom mat, vin och livsstil)

Per and Britt, BKWine sa...

En vecka har gått och på flera ställen i media har Hamiltons felaktiga påståenden tagits upp.

Men trots kritiken har Hamilton inte på något sätt förklarat hur han underbygger sina påståenden i sin artikel med fakta, eller på vilket sätt hans kritiker, t.ex. jag, Erica Landin och Peder Molin, som alla skrivit här, har fel i vår tolkning av verkligheten.

Ska man tolka Hamiltons tystnad som att han medger att hans kritiker har rätt?

Eller ska man tolka Hamiltons tystnad så att han inte är intresserad av en debatt? Att Hamilton helt enkelt struntar i fakta och hellre förvränger verkligheten på ett sätt som passar honom?

Man hade ju trots allt hoppats att Hamilton hade varit öppen för en debatt och dialog!

Borde inte en riksdagspolitiker vara öppen för en dialog med svenska väljare?

Men att föra en dialog med svenska medborgare duger kanske inte?

Hellre skriva artiklar i Svenska Dagbladet där man får stå oemotsagd...?

-Per Karlsson

Gryningsräd sa...

Man måste vara folkpartist för att kunna få en kollektivbestraffning (Hamilton skriver faktiskt själv "Den frihetsinskränkning som majoriteten får acceptera för att minska riskerna för minoriteten") till att vara något liberalt. Menmen...

Jag undrar om Hamilton har lust att kommentera hans felaktiga siffror om "600-800 vinsorter" i vinbuktiker i Paris och Milano, vilka på flera ställen har visats vara rena falsarier (t.ex. här och här). Vi kan koka ner det till denna enkla fråga: kedjan Lavinia i Paris har enligt uppgift 5000 viner på hyllan. Är denna siffra rätt eller fel?

Vidare så kan man inte med hedern i behåll hävda att Systembolaget har 11 000 produkter "som är prissatta så att kvalitet och pris så långt möjligt korresponderar" eftersom ca 9000 av dessa är beställningssortiment och prissatta helt efter leverantörens pris (se uträkning här) och ej provade av Systembolaget. Anser du fortfarande att ditt påstående stämmer?

"Om Svenssons favoritmåltavla Systembolaget avskaffas är detta en utveckling vi sannolikt kan få också i vårt land."
Bättre och mer varierat utbud? Specialiserade vinbutiker? Gårdsförsäljning på ölbryggerier och vingårdar? Ja, den utvecklingen ser jag gärna i vårt land.