söndag 10 november 2013

Nej, FP backar inte om euron.


SVT nyheter har ikväll inför FP:s landsmöte, som börjar på torsdag 14/11, kört ett inslag om FP, Sverige och euron. Bland annat säger jag i intervjun att ”Carl B Hamilton är klok”. Men efter det inlägget kan några börja tvivla eftersom Rapportredaktionens upplägg var att påstå att FP backar om euron.

 

Så är det naturligtvis inte. Däremot tar vi i FP in verkligheten: med skuldkrisens Europa och behovet av bankunion, som man just nu förhandlar om. Vi vill att Sverige engagerat, kompetent och kreativt i avvaktan på sitt eurointräde ska delta i förhandlingarna om det ekonomiska samarbetet, inklusive det om euron och bankunion, samt tillämpningen av de nya, redan införda, reglerna för budgetkontroll i medlemsländerna.

 

I förslaget till partiprogram skriver partistyrelsen sålunda:

 

”Den europeiska valutan, euron, är både ett politiskt och ett ekonomiskt projekt. Genom en gemensam valuta fördjupas den integration som ytterst syftar till att omöjliggöra konflikter mellan Europas länder. Den skapar också förutsättningar för ökad rörlighet [för personer] och fördjupning av den inre marknaden. Det ligger i Sveriges intresse att den ekonomiska och monetära unionen stabiliseras genom gemensamma regelverk och fördjupat ekonomiskt samarbete. När detta är uppfyllt och de nya regelverken efterlevs ska Sverige införa euron som valuta.”

 

Det är inte att backa!

1 kommentar:

Anders B sa...

Jo FP backar. Från spelare på planen till sittplats på läktaren. Kända som spelare och förkämpe - nu stillasittande!