söndag 1 december 2013

Svik inte Ukrainas EU-vänner! Viktigt att tala väl om EU-samarbetet.

Tiotusentals människor väljer att dygn efter dygn riskera övergrepp och misshandel på Kievs Självständighetstorg när de protesterar mot regeringens nej till frihandel- och samarbetsavtal med EU.
 
De människorna skulle inte förstå den raljerande jargong och den slentrianmässiga EU-negativism som numera nästan alla svenska politiska partier sprider omkring sig.
 
Kanske kan demonstrationerna i Kiev till förmån för närmare band med Europa och EU tjäna som en väckarklocka för dem som glömt grunderna för Europasamarbetet. Kanske kan ukrainarnas önskan att knyta närmare band till EU påminna om de värderingar på vilka EU bygger. Kanske kan de risker och faror som demonstranterna i Kiev utsätter sig för signalera hur viktigt EU och europasamarbertet är idag och imorgon.
 
Just där på torget i Kiev står EU:s attraktionskraft, ibland kallad soft power, mot den ukrainska regeringens hard power, regimens våld mot de egna medborgarna.  
 
Jag hoppas att de som i det offentliga samtalet i vårt land aldrig talar väl om EU, slentrianmässigt skyller problem på ”Bryssel” och raljerar över byråkrater, för ett ögonblick stannar upp och funderar en aning: Varför går människor man ur huse i Kiev? Varför är EU viktigt för dem?

Att successivt försvaga EU-samarbetet genom enkelt krypskytte och att vanemässigt klanka på samarbetet utan att någon gång stå upp och tala väl om EU gynnar de växande mörka krafterna och är naturligtvis historielöst.   
 
EUs mjuka makt står mot den ukrainska regeringens hårda våld.  
 
Och jag är glad och stolt över att tillhöra ett parti som är fast förankrat i en internationalistisk, positiv syn på europasamarbetet och dess främsta uttryck, Europeiska Unionen.
 


1 kommentar:

Anonym sa...

"Viktigt att tala väl om EU-samarbetet"

Här kunde herr riksdagsman Hamilton, som är arvoderad och indirekt förtroendevald av svenska folket, gå före och motivera i ett kommande blogginlägg varför det svenska EU-medlemskapet är bra för Sverige och de svenska skattebetalarna.