torsdag 13 mars 2014

Äntligen! Grattis Sveriges studenter! Det bli ingen minskning av studiebidraget i CSN.

Det är mycket glädjande att regeringen nu drar tillbaka sänkningen av studiebidraget i CSN-systemet. Någon minskning med 300 kr/mån blir det alltså inte. Den tidigare annonserade ökningen med 1000 kr/mån i höjt maxbelopp för studielån kvarstår.

Den nödvändiga finansieringen läggs ut på ett alternativt sätt som drabbar dagens studenter väsentligt och betydligt mindre, om alls.

Statsminister Fredrik Reinfeldt meddelade detta i SVTs rapport ikväll.

Beslutet gläder säkert särskilt de borgerliga ungdomsförbunden och studentförbunden. Det ligger helt i linje med min egen långsiktiga principiella syn på högskolestudier. Det bättre om studenterna fokuserar på sina studier, snabbt genomgår sin utbildning och på så sätt kommer ut tidigare på arbetsmarknaden. Då får de egen inkomst, betalar skatt och får högre pension i framtiden. Dessutom kan universitetens (dyra) kapacitet av lokaler, lärare, mm utnyttjas bättre.

Inga kommentarer: