onsdag 19 mars 2014

Damberg (S) osanning om långtidsarbetslösheten i SVTs Rapport och Aktuellt den 19/3.


Socialdemokraterna påstår att långtidsarbetslösheten har tredubblats under Alliansregeringen. Senast gjordes påståendet av gruppledaren Mikael Damberg i både Rapport och Aktuellt (den 19 mars). Men Socialdemokraterna far med oriktiga uppgifter och ger en oriktig bild av utvecklingen på arbetsmarknaden.

 
De långtidsarbetslösa har ökat från 1 procent till 1,3 procent av arbetskraften när man jämför 3e kvartalet 2006 med samma kvartal 2013. Det är ingen "tredubbling". Sverige hade under förra året, tillsammans med Österrike, den lägsta långtidsarbetslösheten i hela EU (kv3).

Sverige har alltså haft en förhållandevis liten ökning av långtidsarbetslösheten under krisen, och Sverige ligger långt bättre till än alla andra EU-länder. Den genomsnittliga långtidsarbetslösheten inom EU har nämligen sedan 2006 ökar från 3,6 procent till ca 5 procent av arbetskraften.


 
Självklart är varje långtidsarbetslös person ett misslyckande. Men Socialdemokraterna målar upp en skräckbild som inte är korrekt.

Jag tror även Ylva Johansson (S), v ordf i riksdagens arbetsmarknadsutskott, har gjort samma påstående. Det blir inte sant för att fler socialdemokrater sprider påståendet.

 

Inga kommentarer: