onsdag 30 april 2014

Hälften av arbetslösa unga är heltidsstuderande.


Andersson-Damberg (S) emot avlönade lärlingar som förklarar andra länders låga ungdomsarbetslöshet.

 (Artikel publicerad på DN-debatt, webben, den 22 april 2014.)

 

Socialdemokraterna Magdalena Andersson och Mikael Damberg målar på DN-debatt upp bilden av en kraftigt stigande svensk ungdomsarbetslöshet (den 17/4). Bilden är oriktig. De två bortser nämligen från några väsentliga fakta som gör att deras text och problembeskrivning knappast är relevant för Sverige av idag.

 

Ingenstans nämner de två att den svenska ungdomsarbetslösheten till hälften består av heltidsstuderanden (47 procent). Av dessa går huvuddelen på högstadiet eller gymnasiet och anmäler sig som arbetssökande för att de vill ha extraknäck eller sommarjobb. Huvuddelen av ökningen av ungdomsarbetslösheten sedan 2006 beror alltså på studeranden som söker tillfälliga jobb. På direkt fråga från statistikinsamlarna anger de dessutom att de inte själva ser sig som arbetslösa. Att fler söker sig ut på arbetsmarknaden och registrerar sig som arbetssökande, beror säkert delvis på att det blivit mera lönsamt att arbeta genom jobbskatteavdragen. Unga studerande som vill ha tillfälliga jobb är en viktig aspekt av dagens svenska registrerade ungdomsarbetslöshet och som inte på samma sätt finns i de länder, med vilka Socialdemokraterna vill jämföra Sverige.

 

De flesta länder som har en lägre registrerad ungdomsarbetslöshet än Sverige har omfattande lärlingssystem, och lärlingarna är avlönade. Då ska man lägga märke till att avlönade lärlingar i statistiken räknas som sysselsatta, även när de söker nytt jobb, medan svenska gymnasieungdomar som söker t ex sommarjobb räknas som arbetslösa. Det gör att talen för ungdomsarbetslöshet gällande Sverige och t.ex. Österrike – där ca 40 procent av gymnasieeleverna är avlönade lärlingar – inte är jämförbara.

 

Men lärlingsutbildningar har också en verklig och starkt positiv effekt på ungas möjligheter att få jobb efter skolan. Därför är den kanske enskilt viktigaste åtgärden för att få ner den svenska ungdomsarbetslösheten att i stor skala återinföra avlönade lärlingar i Sverige. Att göra detta är dock Socialdemokraterna emot.

 

Istället fokuserar Socialdemokraterna på att alla unga lagstiftningsvägen ska tvingas gå ut gymnasiet och läsa in högskolebehörighet. Socialdemokraterna hävdar att de följer framgångsreceptet från Österrike. Men Österrike har inget tvång, utan har valt en helt annan väg. Där finns inget krav på att läsa in en teoretiskt inriktad gymnasieexamen för högskolebehörighet. I stället ska i Österrike unga som inte går i gymnasiet lära sig ett yrke och snabbt komma ut på arbetsmarknaden – i riktiga jobb!

 

Att tro att Socialdemokraternas modell, som bygger på att tvinga omotiverade elever att plugga, skulle ge samma resultat som Österrikes fokus på yrkeskompetens, visar att Andersson och Damberg är okunniga om bland annat politiken och utbildningsväsendet i det av dem hyllade Österrike. Sverige behöver också mer fokus på yrkeskunskaper för att fler unga ska få jobb. Socialdemokraterna vill gå åt motsatt håll.

 

Socialdemokraterna har i regeringsställning alltid varit mycket duktiga på att gömma undan arbetslösa i olika åtgärder. Andersson och Dambergs förslag ligger i linje med den dåliga traditionen. Chockhöjda kostnader – som höjda arbetsgivaravgifter för unga – gör det svårare för unga att få riktiga jobb. Istället ska de slussas in i gårdagens ”AMS-”åtgärder och gömmas undan i statistiken. Det stärker inte ungas ställning på arbetsmarknaden.

 

Magdalena Andersson och Mikael Damberg, välkomna till Sverige och Europa år 2014! Tiden för åtgärder som osynliggör människor och Göran Perssons tomma retorik är förbi.

 

Carl B Hamilton, ekonomisk-politisk talesperson
Christer Nylander, arbetsmarknadspolitisk talesperson
Riksdagsledamöter (FP)

1 kommentar:

Anonym sa...

Påstående

Den höga ungdomsarbetslösheten är alliansens största misslyckande!
Fakta

Påståendet är fel. Fler unga är idag sysselsatta. Procentuellt sett så har arbetslösheten sjunkit 1,5 procentenheter sedan 2006.

2006
Ungdomsarbetslöshet: 9,3%
Konjunktur: 110 (högkonjunktur)

2012
Ungdomsarbetslöshet: 7,8%
Konjunktur: 95 (lågkonjunktur)

”Jobben är ert största misslyckande.”

– Citat av Mikael Damberg (S) riktat mot regeringen som de facto fått fler ungdomar i jobb jämfört med när Socialdemokraterna hade makten. Detta har dessutom skett under ett mycket sämre konjunkturläge än det som den gamla S-regeringen hade.

Källor: Eurostat och Ekonomifaktahttp://politikfakta.se/2013/06/verklig-ungdomsarbetsloshet-i-sverige-2006-och-2012/