torsdag 15 maj 2014

Behåll kärnkraften och låt kolet ligga! Kommentar till MP:s EU-klimatprogram.

MP:s program för lägre utsläpp och ett ”kolfritt Europa” är inte trovärdigt eftersom partiet hellre lägger ned kärnkraften än minskar koldioxidutsläppen i Europa.

 
Tag Polen! Det är EU:s klimatvärsting med sin stora stenkolsförbränning. Polen vill bygga kärnkraft men det är MP emot. Miljöpartiets slogan ”låt kolet ligga” övertrumfas av MP:s andra slogan ”lägg ned kärnkraften”, och resultatet blir ökade koldioxid utsläpp.

 
Kärnkraft kan också öka oberoendet av gasimport från Ryssland. (Uran, olja och gas i LNG-form kan importeras från en rad andra länder än Ryssland.)

 
MP:s önskan om att ”förbjuda allt kol 2030” låter sig svårligen göras utan att partiet redovisar alternativen och dess kostnader. Ingenting kommer att hända om inte kostnader och intäkter av olika alternativ kommer upp på bordet, och frågan om hur man vill hantera sol- och vindkrafts intermittenta produktionstekniker. Att kärnkraftsreaktorer är dyra räcker inte för att döma ut dem. Frågan är om de är lönsamma under de 70-100 år som de skulle komma att producera basel.

 
Om kärnkraften läggs ned i Sverige blir alternativet som baskraft sannolikt en massivt ökad import till Sverige av allt billigare fossilgas från omvärlden, och därmed ökade globala utsläpp av koldioxid. Vad kostar det?

 
Det är glädjande att MP är för ett fördjupat EU-samarbete i energipolitiken i en s.k. energiunion, men allt hänger på innehållet i en sådan unions politik. Ökade möjligheter till handel med energi – särskilt el och gas – är bra.

 
FP är sedan början av 1970-talet för en gemensam koldioxidskatt i EU. Priset på utsläppsrätter (inom ETS) är idag bara en bråkdel av vad det borde vara för att fungera som en effektiv broms på utsläppen. Eftersom förnybar energi som mål inte nödvändigtvis effektivt minskar koldioxidutsläppen bör förnybarmål inte vara bindande. Pensionärernas pengar i olika sparformer och fonder ska inte användas för andra mål än bästa möjliga avkastning och pensioner.

Inga kommentarer: