söndag 11 maj 2014

S vill göda byggherrar med SBAB

(Artikel publicerad i Dagens Industri den 12 maj 2014.)

 
Socialdemokraternas ordförande Stefan Löfven föreslår att helstatliga bostadsbanken SBAB ska förses med 3 mdr kr i kapitaltillskott och därigenom bli ”en motor i kapitalförsörjningen” av byggsektorn.

 
Men enbart billigare byggkrediter skulle inte ge fler bostäder, men väl större vinster för byggbolagen. Det är självklart att byggbolagen till S ”angett att ett viktigt skäl till att det byggs för litet är bristen på kapital”. Men det råder ingen kapitalbrist i Sverige, utan tvärtom ett överflöd. Sverige exporterar kapital år efter år, vilket visat sig i fleråriga bytesbalansöverskott.

 
De projekt som stupar på avkastningskraven vid rekordlåga 0,75 procents riksbanksränta bör sannolikt inte genomföras, även om byggbolagen hos S klagat på för ”höga avkastningskrav på marknaden”.

 
Istället klämmer skon på annat håll: Att det byggs för litet – på den punkten har naturligtvis Löfven rätt – beror inte på kapitalbrist utan på en rad andra faktorer som utdragna planprocesser, fördyrande bestämmelser; dvs. för många regleringar. Om man, som Löfven, tillhandahåller subventionerade krediter, och häller statliga pengar ned i en starkt reglerad marknad kommer vinsterna av detta att fortsätta ned i de regleringskunniga byggbolagens fickor. Löfvens förslag stärker större byggbolags oligopolvinster, men resulterar knappast i fler bostäder eller lägre hyror.

 
Finansieringen då? Förslaget är att staten ska öka SBABs kapitalbas med 3 mdr kronor. Pengarna tas från andra statliga företag. Sedan ska SBAB med detta som grundplåt låna upp ytterligare 30 mdr kr.

 
Att brandskatta andra statliga bolag genom ägarkrav på extra utdelningar minskar dessa bolags inbetalningar till staten (större budgetunderskott, Magdalena Andersson!) och förstör incitamenten i statens styrning av sina företag. Går statliga företag med vinst ska den hux flux kunna överföras till subventionerad verksamhet. En ökad politisering av skötseln av statliga företag är helt fel.

 
Socialdemokraternas påstående att stödet inte är något statligt branschstöd kommer naturligtvis att skärskådas av EU:s konkurrensmyndighet. Det tar 1-2 år, och sedan underkänner med stor sannolikhet EU-kommissionen förslaget.

 
Alliansregeringens avregleringslinje är en bättre väg att gå för att minska bostadsbristen. Den typen av åtgärder bör snabbas upp. Synd att inte Löfven krävde det!

 
Carl B Hamilton, ekonomisk-politisk talesperson (FP)

Inga kommentarer: