torsdag 1 maj 2014

Löfvens förslag om billigare byggkredter genom SBAB fel på alla sätt.


Löfvens (S) förslag om billigare byggkrediter med SBAB ger varken fler lägenheter eller lägre hyror, men väl ökade vinster hos byggbolagen.

 
Socialdemokraternas ordförande Stefan Löfven på första maj:
 
Stefan Löfvens SBAB-satsning med billigare byggkrediter skulle inte ge fler bostäder, men väl större vinster för byggbolagen. Det råder ingen kapitalbrist i Sverige utan tvärtom ett överflöd. De projekt som stupar på avkastningskraven vid rekordlåga 0,75 procents riksbanksränta bör sannolikt inte genomföras. (Löfven: för ”höga avkastningskrav på marknaden”).
 

Istället klämmer skon på andra håll: Att det byggs för litet – på den punkten har Löfven helt rätt – beror inte på kapitalbrist utan på en rad andra faktorer som kvävande och utdragna planprocesser, krångliga fördyrande bestämmelser; dvs. för många regleringar. Om man som Löfven föreslår bara tillhandahåller billigare (subventionerade) krediter kommer vinsterna av detta stöd att gå rakt ned i de regleringskunniga byggbolagens fickor, stärker deras (av regleringarna) skyddade oligopolvinster, och resulterar varken i fler bostäder eller lägre hyror.
 

Alliansregeringens avregleringslinje – med ett effektivare utnyttjande av existerande bostadsbestånd, och enklare och billigare nybyggnadsregler – är rätt väg att gå för att minska bostadsbristen. Den typen av åtgärder bör snabbas på ytterligare. Skulle oppositionen vinna valet skulle däremot bostadsbristen förvärras eftersom deras felaktiga kapitalbrist-analys i en starkt reglerad marknad är helt fel väg att gå.
 

Förslaget är dessutom att staten ska öka SBABs kapitalbas med 3 mdr kronor. Sedan ska SBAB med denna bas kunna låna upp ytterligare 30 mdr kr. Det kan ett statligt bolag – med staten i ryggen – göra ändå. Att brandskatta välskötta statliga bolag genom krav på ökade utdelningar minskar dessa bolags inbetalningar till staten, medför lägre statliga intäkter, och förstör incitamentsstrukturen i dessa bolag. Går de med vinst ska den överföras till stöd för (subvention av) SBAB:s kreditgivning.


En utvidgad politisering av skötseln av statliga företag återintroduceras i svenskt politiskt liv.

Inga kommentarer: