lördag 31 maj 2014

MP-språkrör förspråkar tygblöjor, sänker basindustri och pappersmasseproduktion.


 

(Med anledning av Miljöpartiets kongress som pågår i helgen.)

MP-språkröret Åsa Romson ser helst att svensk pappersindustri lägger ner: ”Jag är inte jätteglad i att svenska värdefulla träråvaror görs till blöjor och näsdukar och att vi exporterar pappersmassa”, sa Romson till Dagens Industri (den 12 mars 2014). Men bebisar behöver blöjor och förkylda behöver snyta sig. Vill MP tvinga alla att övergå till tygblöjor? Svensk skogsindustri ger tiotusentals människor både inkomst och jobb, och bär upp många regioner och samhällen. Dessutom är det naturligtvis bra med exportinkomster. Det Romson säger visar att partiet alltjämt lever kvar i en teknikfientlig lekstuga, utan kontakt med samhällsekonomiska kostnader och intäkter och utan respekt för vanligt folks arbetsuppgifter.

 

MP och Romson skulle förstöra basen för svensk välfärd med tesen att skogsindustrin produkter är mindre värda, och kanske till och med saknar existensberättigande. Skogsråvara har flera användningsområden. Det är stolligt att hävda att det är mera värdefullt för svenska folket att elda upp Sveriges skog som ”transportbränsle” än att vidareförädla den till bland annat konsumentprodukter. Det vore både oekonomiskt, oetiskt och klimatförstörande.

 

Miljöpartiet vill i sin budget chockhöja elpriset för industri och hushåll genom högre skatter på energi och minskat utbud el. Partiet vill lägga ned kärnkraften: två reaktorer av Sveriges tio vill man lägga ned inom fyra år. Då ska man komma ihåg att svensk industri är mycket energiintensiv. Chockhöjda elpriser kommer att driva basindustrins investeringar, produktion och jobb från Sverige.

 
Folkpartiet vill tvärtom: behåll och förnya utsläppsfri elproduktion, förädla skogen och låt fossila bränslen ligga kvar i jorden.

Inga kommentarer: