onsdag 11 juni 2014

SEKOs måttlösa stejkhot kan provocera fram lagstadgad proportionalitetsregel i konflikträtten.


SEKO-konfliktens hot mot stockholmsregionens pendlare är fullkomligt oproportionerligt. Att som SEKO ta 300 000 oskyldiga pendlare som gisslan för sina fackliga krav är ett hot som påverkar vardagens bestyr och livpussel för kanske en miljon konflikten utanförstående människor, och skapar kaos i vardagsliv och trafiksystem.

 

LO står bakom SEKOS agerande. LO finansierar Socialdemokraternas valrörelser med 70-90 milj. och ställer upp med tiotusentals gratis valarbetare. Efter en eventuell S-valseger ska LO ha betalt av Socialdemokraterna för sitt stöd i form av inflytande över Socialdemokraternas politik – särskilt arbetsrätten.

 

SEKOS agerande förefaller dessutom vara en politisk vänsterstrejk. Det ”verkar finnas uppdämd längtan efter politisk strid.” (S-ledare i Tidningen Ångermanland).

 

Ett missbruk av konflikträtten från fackets sida skadar trovärdigheten hos den svenska arbetsmarknadsmodellen. Om parterna fortsatt inte visar återhållsamhet i stridsåtgärder bör det införas en lagstadgad proportionalitetsregel i svensk konflikträtt. Redan 1999 föreslog den socialdemokratiske f.d. statssekreteraren Svante Öberg i utredningen Medling och lönebildning (SOU 1999:141) en lagstadgad proportionalitetsregel. Frågan har sedan dess varit aktuell av och till.

 

Svensk arbetsmarknad har jämfört med andra länder en låg konfliktnivå, vilket tyder på att flertalet parter använder konfliktvapnet på ett ansvarsfullt sätt. Icke desto mindre kan konfliktåtgärder i vissa lägen få oförsvarliga följder, som nu med SEKOs hot att lamslå Storstockholm. En konflikt blir oproportionerlig när en åtgärd som är billig och enkel för ena parten får förödande konsekvenser, inte minst för tredje man.

 

Hittills har lagstiftarens inställning varit att det är upp till parterna att visa att konflikträtten tillämpas på ett rimligt sätt. Detta är fortfarande Folkpartiets utgångsläge, men om arbetsmarknadens parter inte visar återhållsamhet i stridsåtgärder behöver det införas en lagstadgad proportionalitetsregel i svensk konflikträtt. Beroende på utvecklingen på arbetsmarknaden behövs då tillsättas en utredning om den närmare utformningen av en sådan regel.

5 kommentarer:

Lasse sa...

Jag tror inte du har insett vidden av det som Veolia försöker genomföra. Detta är bara ett första steg som om det lyckas snabbt kommer att följas av många andra företag inom många branscher. En timanställd kan inte låna pengar, planera semester, ordna dagistider eller ens hyra en lägenhet. Detta är en stor fråga som sätter hela det normala livet i vänteläge. Är det rimligt att hålla det där i flera år? De strejkande får hela tiden stöd från allmänheten som har förstått hur allvarligt det är. Att inte du kan acceptera att stockholmare drabbas är i detta sammanhang en obetydlig petitess.
Lasse, före detta lokförare på Öresundståg.

Anonym sa...

Hamilton du har nog inte hellre koll på att den upphandling som både DSB First och Veolio gjorde har ej kunnat täcka alla kostnader. Detta är andra gången detta händer i Skåne på samma sträcka. Skall de som drabbas hårdats vara tågvärdarna och lokförarna? DSB First fadäs innebar att folk förlorade jobben. Nu skall de som är kvar bli timanställda? Vill du kämpa för dina timmar? Ta fyra timmar en söndag i rädsla för att säga nej för mycket. Men det är nog viktigare att stockholmarna kan köpa sin mjölk och sköta sina andra vardagliga bestyr. I Skåne har folk gått ut och stöttat personalen och de kommer fram men senare.
Vad Seko gör nu är ett svar på den ovilja som finns att lösa de problem som företaget självt har skapat.
Det känns trist att din grundläggande förståelse och solidaritet haltar i denna konflikt.

// Björn Väktare/Biljettkontrollant

Anonym sa...

Carl, jag skrattade när jag läste detta, trodde det var en skämtblogg. Du skriver:

"Att som SEKO ta 300 000 oskyldiga pendlare som gisslan för sina fackliga krav är ett hot som påverkar vardagens bestyr och livpussel för kanske en miljon konflikten utanförstående människor, och skapar kaos i vardagsliv och trafiksystem."

Jag insåg sen att du inte skämtar och då blev jag rädd. Inte kan väl någon vara så naiv att man skriver något utan att veta vad det handlar om. DET HANDLAR OM TRYGGHETEN FÖR DE ANSTÄLLDA!!! Får Almega igenom vad dom vill så kan det riskera tryggheten för alla inom tågbranschen, sen kommer det sprida sig till andra branscher. Tror du detta är något som i slutändan kommer gynna pendlarna?

Hur tror du Almegas och Veolias krav gör vardagen lättare för de anställda inom Veolia då? Att bli uppsagd för att behöva söka om sitt jobb, som dessutom i många fall blir timanställning gör väl inte livet lättare för någon eller? Vad tror du händer med de anställdas trygghet när fast tjänst byts mot timanställning, vilka tjänar på det tror du?

Jag tror nog du får läsa på lite innan du uttalar dig, blir bara tramsigt annars.

En sak ska du veta Carl. För att citera Hamrén. Tillsammans inom tågvärlden är vi starka, vi är jävligt starka. Vi ger oss aldrig!

Till sist får jag gratulera till ditt inlägg, det blir många som väljer bort Fp i höst pga din fadäs, det var meningen va?

Anonym sa...

Carl, du är idag en så kallad proffspolitiker, som för egen vinning skull försöker ta plats på den för dig politiska scen som ska ge dig ytterligare uppdrag inom Fp. Genom att försöka framställa den pågående Järnvägsstrejken som förkastlig. Du inleder intervjuen (studio ett) med att trehundratusen i din valkrets drabbas av att inte kunna ta sig till sina arbeten. Av dom är säkert 298000 st arbetare som kommer drabbas av att du och dina folkvalda kollegor har fördärvat rätten till ett heltidsarbete och hellre ser att vanliga medborgare blir moderna slavar med 2-3 arbeten för att försörja sig. Att järnvägen ser ut som idag är dessutom ytterligare ett exempel på inkompetens hos er som makthavare, om man kunde avkräva er ansvar för alla felaktiga beslut skulle många ha suttit inspärrade utan att passera GÅ! Folkpartiets och din tid i riksdagen är över efter valet, jag ska göra allt i min makt för att få bort er men dig i huvudsak. Följ gärna namninsamlingen för "Carl B Hamilton" ut ur riksdagen" på Facebook med start om en vecka
Så se till att spara av dina 100k för sen kanske du får nöja dig med en timanställning.

Stefan Olsen

Anonym sa...

Drabbar det Stockholm så är det illa. BLÖ FÖR DIG