lördag 31 januari 2009

Kärnkraftens slipade motståndare och klimatet sågas av Sahlin

Kristdemokraterna och kärnkraften: Klok väg ur skyttegraven!
¨
KD har idag gjort tänkvärda och kloka ställningstaganden i klimat- och energifrågan. Några invändningar finns dock (DN debatt: http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=569 ).

Att häva nybyggnadsförbudet för nya reaktorer är naturligtvis ett minimikrav för en verklighetsanknuten och politiskt trovärdig svensk klimatpolitik. Det går inte att hävda mål att minska växthuseffekten med 80-90 procent till 2050, samtidigt införa elbilar, behålla konkurrenskraftiga elpriser för hushåll och industri utan att minst ersätta de tio reaktorer som Sverige idag har.

Alternativet hotar försörjningstryggheten och skulle leda till import av el genererad från kol eller fossilgas, och högre elpriser.

Vi ska dock inte ta ut segrar i förskott att centern ändrat sig, även om det vore fantastiskt bra för Sverige. Centerpartister förhandlar med minst en räv bakom varje öra, och Ola Alterås (C) positivt avvaktande kommentar till KD-utspelet är för rävaktigt för att vara sant.

KD chansar dock när partiet anger den tid som står till buds till 20 år till dess stängning av reaktorer börjar. Om man inte vill ta risker med ekonomi och säkerhet anbefalls åren 2020-2025 som pensionering av de fyra äldsta reaktorerna, dvs. om 11 - 16 år. Att dra ut på tiden längre stämmer knappast med deras ekonomiska livslängd, som är kortare än den tekniska, och att dra ut på tiden är inte heller önskvärt ur säkerhetssynpunkt. Nya reaktorers grundkonstruktion är säkrare än dagens.

Nya reaktorer uppförs på samma platser som dagens reaktorer finns. Det finns utrymme reserverat.

Vindkraften bör inte byggas ut med statligt stöd, som certifikatsystemet, bortom kapaciteten 10 TWh/år, som accepteras av FP. Denna utbyggnad innebär en femdubbling av dagens produktion på strax under 2 TWh/år vindkraft.(Kd vill gå till 20 TWh/år till 2020.) Att bygga mer än 10 TWh vindkraft blir orimligt dyr el för små- och medelstora företag, och för hushållen.

En så stor utbyggnad kommer dessutom att leda till hårda konflikter med lokalbefolkningen som mycket sällan accepterar parker med vindkraft på grund av miljöstörningar och intrång, men som kan ha svårt att hävda sig och stå emot vindkraftföretagens tryck på kommunerna. Det gäller dessvärre ofta resurssvaga människors liv och miljö i havsbandet, på fjället, och på landsbygden.

En bättre metod är att satsa på energieffektivisering, vilket stämmer bättre med villkoren i en marknadsekonomi, ger inga miljöstörningar, och sannolikt betydligt större klimateffekt.

Med sitt nonsensprat om att sluta med svensk kärnkraft utan att det får negativa effekter för klimatet (se nedan) har Mona Sahlin förverkat all trovärdighet när det gäller socialdemokraternas klimatpolitik. Hon skulle dessutom undergräva Sveriges försörjningstrygghet med sin politik när det gäller elenergi, hon skulle ju lägga landets energitillförsel i händerna på exportörer till Sverige av kol- och gasbaserad el (från 2020-talet), och även bädda för högre elpriser för både hushåll och företag.

**************************************

"Sahlin sågar kärnkraft

Mona Sahlin är kritisk till den tilltagande tilltron till kärnkraft inom alliansregeringen.
- Jag är övertygad om att framtiden för svensk energipolitik inte heter kärnkraft. Jag är också övertygad om att kampen mot klimathotet är oändligt mycket mer bråttom än att satsa på att bygga ny, dyr kärnkraft, som också dröjer väldigt länge, sade hon vid en pressträff i Västerås på lördagen.
- Min energipolitik handlar om att i dag få fram mer alternativ energi, mer förnybara energikällor, mer biobränsle, mer vindkraft. Jag har lärt mig mycket av Finland, hittills är deras reaktor tre år försenad och 60 procent dyrare. Svensk industri behöver besked i dag om hur man får fram konkurrenskraftig el, och det är inte att stå och vänta på att bygga kärnkraft om många år.
Kristdemokraternas förslag om att byta ut gamla reaktorer mot nya, ger hon inte mycket för.
- Jag känner mig säker på att vi ska byta ut befintliga reaktorer mot förnybar el i den takt vi får fram den, precis som vi gjorde med Barsebäck, sade Sahlin." (TT telegram den 31/1 2009).

Inga kommentarer: