onsdag 4 februari 2009

Sahlin slarvar med sanningen om Barsebäck.

Oppositionsledaren Mona Sahlin slarvade gravt med sanningen i helgen. Hon sågade tanken att dagens tio kärnkraftsreaktorer byts ut mot nya när reaktorerna faller för åldersstrecket på 2020-talet.

Bland annat grundade hon det ställningstagandet på att: "Jag känner mig säker på att vi ska byta ut befintliga reaktorer mot förnybar el i den takt vi får fram den, precis som vi gjorde med Barsebäck." (TT den 31/1.) Det Sahlin säger sig vara "precis" och "säker på" är dock osant.


Barsebäcksreaktorerna stängdes 1999 och 2005. Deras sammanlagda produktion när den var som störst var 9 TWh/år. Sahlin påstår alltså att produktionen av förnybar el ökade med 9 TWh/år efter, eller i samband med, Barsebäckreaktorernas nedläggning. Det är helt fel.


Produktionen av förnybar el - i huvudsak vattenkraft - minskade istället, och var större år 2000 än den var år 2007. Maximum nåddes år 2001.


Inte ens de mycket små Barsebäcksreaktorerna har sålunda kunnat ersättas med förnybar energi. Hur skulle då kvarvarande tio reaktorer som producerar nästan tio gånger mer el - 70 - 75 TWh/år efter uppgradering - kunna ersättas av förnybart? Särskilt som andelen förnybar el i Sveriges elproduktion nådde sitt maximum redan år 2000 (57 procent), och sedan dess har varit lägre varje år.


Stängningen av Barsebäck är nu historia. Man kan dock komma ihåg att utan den stängningen, gjord av regeringen Göran Persson, hade vi i Norden haft cirka 11,5 miljoner ton lägre utsläpp av växthusgaser varje år. Sverige hade inte behövt importera kolkraft från Danmark, som vårt land nu tvingas göra vid hög inhemsk efterfrågan.


Under 1980- och 1990-talen var Sverige exportör av (koldioxidfri) el. Det har sedan dess svängt om och åren 2000 - 2007 var Sverige importör av bland annat kolbaserad el. Utan stängningen av Barsebäck hade svensk elexport drivit ur marknaden ett antal danska kolkraftverk.


Vi vet vad som "säkert" kommer om Sahlins parti får bestämma i energipolitiken: fakta i energipolitiken ignoreras vilket kan komma att orsaka massiva ökningar av koldioxidutsläppen i Europa, svenskt importberoende av el från kol och gas, samt högre och mer volatila elpriser.

(Publicerad i Svenska Dagbladet den 4 februari 2009)

Inga kommentarer: