lördag 10 oktober 2009

Sänkt skatt för dem som jobbar ger mest, också till pensionärer

Sänkt skatt för dem som jobbar ger mest, också till pensionärer

Publicerad i Dagens Industri den 10 oktober 2009

Att bota den privata exportindustrins konjunkturnedgång sker inte genom att permanent öka utgiftsnivån och antalet anställda i den offentliga sektorn. Oppositionens politik och pensionärsorganisationernas angrepp på sänkt skatt på arbete är ologisk. Inte minst från pensionärers egna utgångspunkter och framtida behov, skriver Carl B Hamilton (FP).

Receptet mot den privata exportindustrins konjunkturnedgång kan omöjligen vara att permanent öka antalet anställda och höja utgiftsnivån i den offentliga sektorn. Men det är kärnan i oppositionens budgetförslag.

De tre oppositionspartierna är också överens om skattehöjningar för vanligt folk, exempelvis metallare och sjuksköterskor. Ja, alla de 4,2 miljoner arbetande människorna i Sverige förtjänar enligt oppositionen höjd skatt. Det gäller även företagen som anställer folk. Företagsamheten ska få höjd skatt. Oppositionspartierna har också det gemensamt att de vill skärpa marginalskatterna. Det drabbar alla dem som vill satsa på utbildning och förkovran, och slår särskilt mot studieintresserade ungdomars drömmar och livschanser.

Samtidigt som oppositionens politik skulle ge de 4,2 miljoner människor som arbetar och den halv miljon företag som anställer högre skatt, utlovar oppositionen bättre villkor för dem som inte arbetar, till exempel pensionärer.

Det väcker följande fråga som jag tycker hela Sverige ska ställa sig: Vad är det för fel att sänka skatten för dem som bidrar till att BNP kan bli större? Alla talar om att fler i arbetsför ålder måste arbeta mer för att kunna försörja det växande antalet pensionärer och finansiera deras vård och omsorg. Sverige har i dag höga skatter på arbete. Det lönar sig dessutom dåligt att utbilda sig, eftersom vi har bland världens allra högsta marginalskatter.

Höjs skatten på arbete i Sverige 2010 blir följden med största sannolikhet att mindre arbete utförs, BNP växer långsammare, pensionerna blir lägre än de annars skulle ha blivit och den offentliga vården och omsorgen blir sämre utbyggd än den kunde ha varit.

Jag förstår inte varför lägre skatt på den arbetande befolkningen skulle vara en orättvisa mot pensionärerna. Inom ett par år passerar jag själv 65 års ålder. Men jag kan numera absolut inte tänka mig att gå med i någon av de pensionärsorganisationer som har förklarat krig mot den arbetande delen av det svenska folket.

Pensionärsorganisationernas angrepp mot lägre skatt på arbete är ologiskt utifrån pensionärers egna utgångspunkter och framtida behov. De som ropar "orättvist" och vill skärpa skatten på arbete: Låt BNP växa mindre. Minska den långsiktiga ekonomiska basen för pensioner, offentlig vård och omsorg, så får ni se hur kul det blir om något decennium.

Socialdemokraterna satsar permanent 6 miljarder kronor mer på kommunerna - utöver regeringens högst temporära, men nu sannolikt för stora tillskott om 17 miljarder kronor 2010. Socialdemokraterna skärper därutöver företagsskatterna med 11 miljarder kronor per år genom höjda arbetsgivaravgifter för unga, avskaffad skatterabatt för hushållsnära tjänster och höjda kapitalskatter med 3 miljarder kronor per år genom bland annat återinförd förmögenhetsskatt. Förslagen minskar nyföretagandet och företagens möjligheter att anställa.

Vänsterpartiet vill höja bolagsskatten från 26,2 procent till 28 procent. Det är synnerligen oklokt med tanke på att trenden internationellt är den rakt motsatta. Höjningen skulle flytta produktion, huvudkontor, jobb samt forskning och utveckling från Sverige. Det akuta problemet för svensk ekonomi är att den privata sektorn anställer, säljer och producerar för lite eftersom exportefterfrågan alltjämt är svag. Det är mycket riskfyllt i detta läge att - som oppositionen föreslår - oåterkalleligt ge den offentliga sektorn en permanent nivåhöjning samtidigt som skatteintäkterna från företag och kapitalinkomster drastiskt har minskat.

Oppositionens agerande bäddar för strukturella och långsiktiga budgetunderskott. Gapet vidgas mellan en alltför liten inhemsk privat produktion och permanent ökade offentliga utgifter. Samtidigt vet alla som har funderat över globaliseringens konsekvenser för Sverige att mer och bättre utbildning är vårt viktigaste konkurrensmedel. Med oppositionens skattehöjningar skulle Sverige återigen gå om Danmark och få världens högsta marginalskatter. Det är inte så man bygger en konkurrenskraftig nation med framtidens jobb och kunskapsbaserad tillväxt. Med oppositionens förslag ökar risken för att Sverige och Kina byter plats på de internationella rankningslistorna om 20-25 år.

CARL B HAMILTON

5 kommentarer:

Berthel Nordström sa...

Var har Hamilton fått det ifrån att pensionärerna vill kriga mot de som arbetar? De är ju pensionärernas barn. I en enkät höll 90 % av de tillfrågade för självklart att pensionärerna hade lägre eller samma skatteskalor som de arbetande. Det finns ingen motsättning mellan de som arbetar och pensionärerna. Det är istället politiker - som Carl B. Hamilton - som på ett konstlat sätt i Alliansens namn delat upp befolkningen i en Närande och en Tärande fraktion och därmed ställt generationerna mot varandra.

Egentligen vill man inte tro att Carl B. Hamilton själv skrivit allt tokigt som står i hans blogg. Ändå tycks han påstå att det är fel att öka antalet kommunanställda för att kompensera nedgången i exportindustrin. Men det gäller ju inte att öka antalet kommunanställda utan att försöka behålla så många som möjligt. De arbetstillfällen vi förlorar i exportindustrin kan vi inte göra så mycket åt för tillfället – men vi kan förhindra att alltför många förlorar arbeten i de branscher vi själva kan bestämma över – bl.a. kommunanställda. Merkostnaden för att hålla dessa i arbete är inte särskild mycket större än om de går arbetslösa – det borde en professor i nationalekonomi veta.

Hamilton blandar likt en illusionist bort korten för vanligt folk – mixar riktiga påståenden med falska. Självklart gäller arbetslinjen – att alla som kan arbeta – också skall arbeta. Så ställer han frågan: Vad är det för fel att sänka skatten för dem som bidrar till att BNP kan bli större? Med det vill han försvara jobbskatteavdraget. Men inte kan de som redan har ett arbete och tjänar genomsnittliga 28 000 kr arbeta mer bara för att de får
1 500 kr extra. Behöver företaget lägga ut övertid så gör de det och personalen får övertidstillägg. Om det inte finns övertidsarbete att göra, skall de då ta ett extrajobb – som vad då? – som tidningsbud och därmed tränga undan någon annan?

En annan sak vore om Hamilton pläderade för extra stora skattesänkningar till de lägst betalda, för vilka sjukersättning eller a-kasseersättning är en alternativ försörjningskälla. En ensamstående mor med 17 000 i lön får bara 8 kr netto kvar per arbetad timme. För henne lönar det sig inte att arbeta och bidrag är verkligen ett realistiskt försörjningsalternativ. Läs gärna vad de fyra ekonomiska utredningsinstituten skriver om jobbskatteavdraget. Utdrag finns på sidan 63-64 i boken ”Vad varje pensionär bör veta – nu och inför valet 2010”. Den finns att läsa på www.aldreomsorgenipolittiken.se . Konstigt nog hänvisar Allianspolitiker ofta till dessa uttalanden trots att de förklarar jobbskatteavdragen helt verkningslösa för att få fler i arbete.

Hamiltons blogg innehåller flera svepande påståenden av tvivelaktig karaktär. Han skriver att mindre arbete – med största sannolikhet - kommer att utföras i samhället om de 75 miljarderna skulle fördelas rättvist så att samma skatt utgår för både de som arbetar och för pensionärerna vid lika inkomst. Om Sannolikheten – det som är likt sanningen - talade redan Tage Danielsson. Ingen kommer att tro Hamilton på hans ord – även om han är professor. Han måste allt besvära sig med att förklara.

Han menade också att BNP skulle växa långsammare och att pensionerna bli lägre än de annars skulle ha blivit och att den offentliga vården och omsorgen skulle bli sämre utbyggd än den kunde ha blivit. Receptet mot allt detta elände torde istället vara:

· Att kraven skärps på att alla
som kan – också skall
försörja sig själva – det
göller inte minst ungdomar
och invandrare.
' Att tillräcklinga utbildnings- insatser görs så att arbets- lösa kommer igång.
' Att företagen får bättre
villkor så att fler vill
starta och växa.
. Att företagen lättare kan
skaffa erforderligt kapital
. Att de adminstrativa hindren
för företag minskar.

Om det därefter finns utrymme till skattesänkningar så skall fördelningen göras lika för dem som arbetar och dem som har arbetat.


Berthel Nordström

Anonym sa...

Bara rimlig rättvisa ber vi om

Jag hade aldrig trott att du skulle uttrycka dig så vulgärt.

Har det gått dig förbi att vi 30-tals-pensionärer bedragits på över 30% av den pension, som alla partier varit överens om att vi skulle få ?

Läs Berthels faktafyllda inlägg här och på Newsmill. Han förefaller ha sambanden mer klart för sig än t.o.m riksdagens specialist Mats G. Nilsson, som jag sett försöka förklara hur det kunde bli så galet.

Erik Berglund

100% sa...

Sist röstade jag på alliansen, liksom vid samtliga val sedan 60-talet. I nuläget fullständigt otänkbart vid valet 2010.
Jag tror du djupt underskattar missnöjet hos pensionärerna.

Agneta.Ison sa...

Här gäller det att inte blanda ihop korten.

Många pensionärer har idag mycket låg pension.

Detta gäller inte minst kvinnor födda på 20- och 30-talet. Att alliansen har valt att inte fokusera på dessa fattigpensionärer är upprörande.

När vi som jobbar får sänkt skatt så behandlas denna grupp på ett nära nog kränkande sätt i skattehänseende.

Notera att det är hos de fattigaste pensionärerna som oron och ilskan är som störst.

Detta bör ledande politiker ta till sig!

Eddie Vivenius sa...

Folkpartiets ekonomiska talesman Carl B Hamilton förstår inte varför lägre skatt på den arbetande befolkningen skulle vara en orättvisa mot pensionärerna. Han kan absolut inte tänka sig att gå med i någon av de pensionärsorganisationer som han påstår har förklarat krig mot den arbetande delen av det svenska folket.
För min del kan jag inte tänka mig att gå med i någon av dessa fem (5) organisationer då de inte är några revolutionära kamporganisationer som kämpar för pensionärernas bästa. Trots att Sverige är det enda land i hela världen där våra pensionärer betalar en högre skatt än de yrkesaktiva samt har blivit bestulna på hundratals miljarder av tidigare socialdemokratiska regeringar. Samt tillsammans med de övriga partierna inom alliansen ändrat pensionssystem från det trygga ATP till PPM som använder pensionspengarna att spela med på börsen och infört bromsen för oss ålderspensionärer som har jobbat och byggt landet Sverige.