lördag 3 oktober 2009

Irlands JA = ett Nej till brittiska EU-skeptikers inflytande. Härligt!

-- Irlands JA innebär sannolikt ett NEJ till brittiska EU-skeptikers inflytande. Skamlöst härligt också för oss svenska EU- och euroanhängare.


-- Den viktigaste konsekvensen av Irlands JA till Lissabonfördraget är att det torde göra EU oberoende av de brittiska EU-skeptikerna. Tjeckien kommer knappast tordas sabotera och försena Lissabonfördraget ytterligare.

-- De brittiska EU-skeptikerna - som främst hör hemma i Torypartiet - kommer antagligen att vinna valet 2010. Men tack vare dagens JA har sannolikt Lissabonfördraget då redan trätt i kraft. Den prognosen bygger på att Tjeckiens president Klaus och landets högsta domstol, när det kommer till kritan, inte ytterligare bromsar landets ratificering av fördraget.

-- Att dra de EU-skeptiska britterna vid näsan är välkommet inte bara på Irland utan blir skamlöst härligt också för oss inbitna EU- och euroanhängare i Sverige.

Inga kommentarer: