fredag 23 april 2010

Kilometerskatt är integritetskränkande. Skatteverket GPS-registrerar dig i varje ögonblick!
En kilometerskatt kränker integriteten och innebär extrema administrationskostnader för företagen och staten, samt dubblerar ett system som redan finns. När man ska minska utsläppen av CO2 ska man använda skatt på bränslet, dvs bensinskatt, och inte någon km-skatt. Att som MP hänvisa till "lån i Riksgälden" som finansiering av utgifter är inget annat än en smitväg runt de svenska budgetreglerna som ju syftar till att omöjliggöra en grekisk budgetutveckling i Sverige.

Storebror Skatteverket ser dig! Så blir det om den variabla kilometerskatten införs och som Vänstertrojkan (S,V,MP) föreslår (TT 21/4). Varje lastbil måste förses med GPS-utrustning så att Skatteverket kan registrera var varje lastbil och chaufför i varje ögonblick befinner sig. Skatteverkets övervakning krävs inte bara av anställda förare utan även av åkare som är småföretagare med egen lastbil.

Ingen matrast, kisspaus eller tupplur skulle undgå att registreras av Staten och Skatteverket. Med GPS-utrustningen avläser apparaturen för möjlighet till evig lagring i Skatteverkets register var i landet du kör, när du kör, pauser, övernattningar och rimligen också vilken slags väg du kör på. Den lastbil som inte kör på allmän väg kan inte tvingas betala skatt.

Frågan om att införa km-skatt i Sverige har tidigare analyserats, och avvisats. Resultatet blev nämligen att en sådan skatt skulle innebära så höga administrationskostnader att de inte står i proportion till intäkterna och miljövinsten.

Skatten är företagsfientlig genom att regelkrånglet ökar väsentligt för företag och företagare.

Att införa km-skatt innebär en dubblering av system som redan finns. Utländska åkare måste nämligen likabehandlas med svenska. För att säkerställa detta krävs särskilda åtgärder vid gränsen. För att undvika sådant monsterkrångel finns redan ett europeiskt system om gränsöverskridande fordonsbeskattning det s.k. "Eurovinjett"-direktivet.

Direktivet gäller fordonsskatter, vägtullar och vägavgifter för fordon som är avsedda för godstransporter på väg och har en högsta tillåten bruttovikt på minst 12 ton; länk http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_for_goods/motor_vehicles/interactions_industry_policies/l24045b_sv.htm).

Varken staten eller någon regering kan "ta lån i Riksgälden" och påstå att det skulle vara en ny finansieringsmöjlighet, som t ex Karin Svensson-Smith (MP) uppger till TT (21/4). Utgiften för t ex infrastruktur faller under utgiftstaket och upplåningen skulle inte vara annorlunda än all annan statens upplåning. Vad Miljöpartiet istället försöker med är att hitta en smitväg undan budgetreglerna och därmed luckra upp den budgetdisciplin som så väl har tjänat Sverige i krisen. Alliansen säger bestämt nej till att bryta mot budgetlagens reglerverk eller att luckar upp det för "lån från framtiden" à la Miljöpartiet.

Sist men inte minst. Om man vill minska utsläppen av koldioxid -- vilket jag verkligen menrar att man ska göra så snabbt och mycket som möjligt! - ja då är det fossila bränslen man ska minska användningen av, dvs lägga skatt på bensin (och fossilgas). Klimathotet talar för högre bensin och dieselskatt, men inte km-skatt!

Inga kommentarer: