torsdag 16 september 2010

Behåll kärnkraften så sänker vi både elpris och utsläpp

Sverige har idag, tack vare kärn- och vattenkraften, tillgång till konkurrenskraftigt prissatt och koldioxidfri elförsörjning. Det är grunden för hela den svenska elintensiva industrin och gör att vi i Sverige ger upphov till jämförelsevis låga koldioxidutsläpp per person.


Det är dock inte givet att det kommer att fortsätta att gälla. På 2020-talet kommer den nuvarande svenska kärnkraften att börja avvecklas av åldersskäl. Det tar dryga tio år att bygga en ny reaktor. Därför är Allianspartierna överens om att dagens reaktorer ska få bytas ut mot nya.


Mot det står vänsterpartiernas energipolitik. All svensk kärnkraft ska enligt deras överenskommelse avvecklas "med hänsyn till sysselsättning och välfärd". Men reaktorerna kommer att behöva stängas ned av åldersskäl, oavsett om det kan ske med hänsyn till jobb och välfärd eller ej. Miljöpartiet vill gå ännu snabbare fram och avveckla minst en reaktor kommande mandatperiod

För att jämföra effekter på bland annat elpriser har elanalysföretaget Pöyry Energy Consulting tagit fram två scenarier för Sveriges framtida elförsörjning. Det ena söker spegla att Alliansens politik blir verklighet och det andra vänsterpartiernas avvecklingslinje när det gäller kärnkraften.


Slutsatsen i Pöyrys analys är att vänsterpartiernas politik leder till både betydligt högre elpriser och kraftigare svängningar i elpriset än vad Alliansens politik gör. Elpriserna blir för företagen ca 20 procent högre med vänsterpartiernas politik. För konsumenterna, som via elräkningen ovanpå detta får betala för oppositionens ytterligare skärpning av elcertifikatsystemet, blir prisökningen ca 24 procent.

Vad skulle en sådan prisökning betyda för hushållen? Låt oss ta ett exempel. För en familj (två vuxna och två barn) i en 1½-plans villa i Mellansverige med genomsnittlig elförbrukning, är fördelen med vår politik uppskattningsvis en lägre elkostnad mellan 1500 och 5000 kronor/år, beroende på hur villan värms upp.

För företag innebär de högre elpriserna försämrad internationell konkurrenskraft, lägre lönsamhet, mindre produktion och färre jobb i Sverige. Det blir i slutändan också ett slag mot de svenska hushållen i form av färre jobb.


Förutom att Alliansens politik medför stabilare elpriser uppskattar Pöyry att den också ger upphov till fyra miljoner ton lägre koldioxidutsläpp. Dessutom leder högre elpriser i Sverige till att svensk industriproduktion riskerar att läggas ned här och flytta till länder som accepterar större utsläpp. Tar man in denna aspekt ger Folkpartiets och Alliansens energipolitik ännu lägre globala utsläpp jämfört med oppositionen.


Om några dagar är det val. Då står två tydliga alternativ mot varandra. Alliansens politik är bäst för både de svenska hushållen, företagen, klimatet och de svenska jobben.


Jan Björklund (FP)
Partiledare

Carl B Hamilton (FP)
Ordförande i riksdagens näringsutskott (FP)


(Artikel med Jan Björklund publicerad i Dagens Industri den 16/9)

2 kommentarer:

Anonym sa...

Vore verkligen kul att få din minnesbild av nedanstående inlägg.

http://schlaug.blogspot.com/2010/08/lekstuga-for-politiska-passioner.html

Det här låter som något som BS måste minnas fel, man gaddar väl inte ihop sig i förväg med journalister för att sedan få sin intervju inspelad?

MRHama sa...

Inte minst kommer 4e generationen stå redo när nya kraftverk ska byggas om 10-15 år, förutsatt att vi vågar förstås. År 2021 är den första konstruktionen redo.

Tänk vad trevligt det skulle vara med bortåt 95% effektivitet i stället för dagens 5%. Då tar vi tillvara energin i sönderfallet inne i reaktorn och slipper jobbig slutförvaring dessutom.

Tyvärr verkar den mesta kritiken mot kärnkäft ha som mål att ersätta den med skogsskövling ("biobränsle") och importerad kärnel från Finland och kolel från Tyskland. Vad dem missar är att totalt sett släpper moderna 3e generations kärnkraftverk ut mindre växthusgaser under konstruktion och drift än motsvarande vindkraftverk. Kärnkraftverk är numera efter överenskommelsen inte heller i behov av subventioner för att byggas till skillnad mot många förnybara bränslealternativ.

Visst det är inte bara positiva effekter av kärnkraftverk, men jämför man miljöpåverkan från Harrisburg och Tjernobyl med alla oljekatastrofer under samma tid blir bilden tydlig att diskrimineringen mot kärnenergin är oförtjänt och alla alternativ som minskar fossilberoendet är bra, fastän de förnybara är självklart bäst.

Det är verkligen synd att vi inte tar tillvara på vår inhemska energi som finns i överflöd i våra uranreserver utan ska behöva importera skadlig olja från diktaturer i mellanöstern. Vi har ju möjligheter att bli lika rika som Norge på energi, bara viljan vill infinna sig.