tisdag 15 februari 2011

Riksbankens räntehöjning understryker vikten av sänkta ränteavdrag, sänkt flyttskatt och sänkt kapitalinkomstskatt

Sänkt värde på ränteavdragen är en åtgärd som med kirurgisk precision skulle kyla av bostadsmarknaden och möjliggöra en för alla lägre styrränta och räntebana.

Ett sänkt ränteavdrag och ökad rörlighet på bostadsmarknaden genom sänkt flyttskatt (sänkt reavinstskatt vid försäljning av bostad) medför att riksbanken inte behöver höja räntan för alla företag och alla hushåll lika snabbt för att kyla av bostadsmarknaden.

Protokollen från riksbanksdirektionens möten visar att direktionen har använt prisutvecklingen på bolånemarknaden som ett argument för räntehöjningar. Vid utfrågningen i finansutskottet i Riksdagen (20/1) bekräftade vice riksbankschefen Barbro Wickman-Parak att omständigheter som kyler av bostadsmarknaden, som till exempel sänkt ränteavdrag, minskar och senarelägger behovet av räntehöjningar.

En sådan lägre och senare räntehöjning innebär en ekonomisk lättnad för alla låntagare på bostadsmarknaden, liksom för alla företag som därmed får högre anställnings- och investeringsförmåga.

Inga kommentarer: