måndag 28 februari 2011

Dagens skatteavtal med Schweiz – en epok går i graven.

Epoken med svenska skatteschweizare är över. Dagens skatteavtal med Schweiz är det särklassigt viktigaste av alla de svenska avtal som avskaffar skatteparadis. Totalt sett kan det röra sig om hundratals miljarder kronor som undanhållits i Schweiz.

Det är rättvist att färre förmögna nu kan åka snålskjuts beträffande vår offentligfinansierade svenska välfärd. Det är välkommet att många skatteschweizare sedan en tid rusar till skattekonsulter och Skatteverket för att betala åratals upplupen skatt och därmed hoppas slippa schavottera offentligt som skattesmitare.

Vi har USA och George W Bush att tacka för detta avtal. Al Qaidas attack på World Trade Centre medförde att USA bytte fot och slutade tolerera skatteparadis. George W Bush gav order om att USA skulle söka stoppa internationell finansiering av terrorism, skumma penningöverföringar och konton. Det är en ödets ironi att den konservative George W Bush därmed bidrar mer än många svenskar till vår svenska välfärdsstat.

Länk till pressmeddelandet: http://www.regeringen.se/sb/d/14393/a/161905

1 kommentar:

yvonne Rosenthal sa...

Är helt okunnig vad beträffar möjligheter att registrera bolag i Schweiz men om så är möjligt antar jag att detta skulle kunna bli en nästa " inkomstkälla" för Schweiz med anledning av EU kommisionären Viviane Reding´s hot om kvotering av kvinnor till bolagsstyrelser. Är företagare liksom släkt och vänner - olika brancher och olika stora men VILL bestämma över styrelsers sammansätt nig själv. Alla dessa kompetenta kvinnor som nu skulle vara aktuella - starta egna företag eller gå till en konkurrent. Det är så marknadsekonomi fungerar- gäller oberoende av kön, etnicitet och sexuell läggning. Finns det någon folkpartist som vågar stå emot dessa rödgardister som nu i " kvinnors namn" ska socialisera företag?