onsdag 27 april 2011

Gustav Fridolin (MP) - vindflöjel, kappvändare eller kameleont?

Gustav Fridolin ska inom kort väljas till nytt språkrör för miljöpartiet (MP). Det motiverar att silkesvantarna tas av och att hans politiska ställningstaganden granskas. Vem står Fridolin närmast? Vänsterpartiet, Alliansen eller socialdemokraterna? Eller alla tre?

Här skall beskrivas tre olika linjer som Fridolin företräder.


Budskapet i EU-nämnden.
I riksdagens EU-nämnd redovisar partierna sina åsikter vid sammanträden nästan varje fredag. Har man som jag suttit ordförande vid sammanträdena får man så småningom en god uppfattning om partiernas positioner i de många frågor som kommer upp.

I nämnden företräds miljöpartiet vanligtvis av Gustav Fridolin, ordinarie ledamot, och ibland av Åsa Romson, ersättare. (Jag har inte kunnat upptäcka några åsiktskillnader dem emellan.)

Det intressanta är att miljöpartiet och vänsterpartiet - vanligtvis företrätt av den påläste Jonas Sjöstedt - har närmast identiska politiska uppfattningar i EU-relaterade frågor. Från alla dessa sammanträden, med långa dagordningar av många punkter på alla politikområden, kan jag faktiskt bara påminna mig ett enda tillfälle när vänsterpartiet och miljöpartiet inte haft samma hållning. Tvärtom har de två partierna brukat ha sammanfallande åsikt, har hållit med varandra och understött varandra i diskussionerna. Reserverar sig vänsterpartiet mot regeringens politik - ja då hakar miljöpartiet regelmässigt på. Reserverar sig miljöpartiet - ja då hakar vänsterpartiet på. Miljöpartiet och vänsterpartiet är som siamesiska tvillingar i EU-frågorna.

Tvillingförhållandet i EU-frågor kan tyckas konstigt med tanke på att de nuvarande språkrören Maria Wetterstrand och Peter Eriksson 2009 satte igång en partiintern process som mildrade partiets EU-fientliga hållning och avskaffade utträdeskravet lagom till valet 2010. Var det åsiktsbytet enbart ett smart opportunistiskt drag inför valmanskåren? Den frågan är motiverad eftersom EU-omsvängningen i partiprogrammet inte alls märkts i EU-nämnden. I vardagens EU-politiska ställningstaganden är miljöpartiet lika EU-fientligt som förr, och intar samma EU-fientliga ståndpunkter som vänsterpartiet.

Går detta att belägga? Javisst. Det som sägs vid alla sammanträden i EU-nämnden upptecknas stenografiskt och blir offentligt efter ca två veckor. Då läggs de stenografiska anteckningarna ut på EU-nämndens webbplats. Den som vill göra sig det kära omaket att läsa vad som sker i nämnden, läs på länken: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3750 !


Slutsatsen av Gustav Fridolins (och Åsa Romson) faktiska agerande i EU-nämnden är de att tycker samma som vänsterpartiet.

Budskapet i Dagens Industri
Dagens Industris läsekrets, som sannolikt är betydligt mer borgerlig än socialdemokratisk, kunde den 26 april läsa en stort uppslagen intervju med Gustav Fridolin. Där markerar han tydligt mot rödgrönt framtida samarbete, dvs. sänder en tydlig allianspositiv signal till DI:s borgerliga läsare:

"Det rödgröna samarbetet är dött" och "kommer inte att återuppstå". Nye S-ledaren Håkan Juholt har "inte imponerat på Fridolin. Talet på kongressen . var en besvikelse tycker Gustav Fridolin." Inom kort ska Fridolin ge ut en bok som "är en uppgörelse med [miljöpartiets] tillväxtfientliga ådra och ett försök att sluta fred med den svenska industrin". En rad av klockrent borgerliga budskap, alltså.


Slutsatsen av Gustav Fridolins intervju i Dagens Industri 26/4 är att Fridolin ligger nära Alliansen i sina politiska åsikter.

Budskapet i Tiden
Den socialdemokratiska idétidskriften Tidens läsekrets, som med säkerhet är betydligt mer socialdemokratisk än borgerlig, har i sitt senaste nummer (2011:3) en intervju med Gustav Fridolin. Där säger Fridolin något som passar Tidens läsare som hand i handske:

"Socialdemokraterna är inte mina motståndare, varken ideologiskt eller politiskt". "Vi kompletterar varandra. Socialdemokraterna är trygga och fast förankrade i historien, [medan] Miljöpartiet är ett mer framtidsinriktat parti. Tillsammans kan vi utgöra ett vinnande lag." (citaten från Svenska Dagbladet den 27 april 2011).


Slutsatsen av Gustav Fridolins intervju i tidskiften Tiden (2011:2) är att Fridolin ligger nära socialdemokraterna i sina politiska åsikter.

Vindflöjel, kappvändare eller kameleont? Alla benämningarna verkar stämma på Gustav Fridolin.

1 kommentar:

Kerstin Dreborg sa...

Det har aldrig fallit dig in att Gustav Fridolin kanske är ... grön?

Den gröna ideologin står för såväl frihet (som burkar betecknas som "blått") som solidaritet (som brukar betecknas som "rött"). Inte så konstigt då om en tidning med viss ideologi lyfter fram de frågor där Gustavs och MP:s åsikter liknar de egna.

Sen har du rätt i att MP tog bort utträdeskravet (från EU) under förra mandatperioden, men partiet är fortfarande EU-kritiskt. Alltså inga konstigheter där heller.

Slutligen innebär inte en negativ inställning till rödgrönt samarbete med automatik att man vill ansluta sig till alliansen. Gustav är öppet kritisk till blockpolitiken. Det innebär inte att han eller MP inte vill göra upp med andra partier. Ett organiserat samarbete är dock något helt annat.